Egzaminy - sesja poprawkowa 2016/2017

Egzaminy - sesja poprawkowa 01.09.-15.09.17

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Historia ustroju Polski XX w. - II BN

Historia ustroju Polski XX w.- I P

15.09.2017, godz.8:00 ul.Bracka 2, pok.100

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Międzynarodowa Ochrona Środowiska

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Międzynarodowa Ochrona Środowiska odbedzie się w czwartek 14/09/17 o godz.12:00, Al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska

MSG - II SM

Migracje, a bezpieczeństwo - II BN

04.09.2017 godz.14:00-15:30 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Cywilizacje świata - I P i I SM

11.09.2017, godz.10:00, Al.Mickiewicza 3, pok.229

 

dr hab. Krystyna Daniel

Studia niestacjonarne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN

01.09.2017, godz.16:00 sala 103 al.Mickiewicza 3.

15.09.2017, godz.16:00 sala 3 al.Mickiewicza 3.

Studia stacjonarne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN

01.09.2017, godz.15:00 sala 103 al.Mickiewicza 3.

Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna - II P II st.

02.09.2017, godz.9:00 sala 220 al.Mickiewicza 3.

 

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Historia Polski - II BN - st.niestacjonarne

08.09.2017 godz.18:00-19:00 sala 3 al.Mickiewicza 3.

Zaliczenie z przedmiotu "Historia polityczna Polski XX w." - 8.09. (piątek), godz. 17.30, al. Mickiewicza 3, s.6

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

14.09.2017, godz.10:30 - Problemy wielokulturowości -  I SM - Al. Mickiewicza 3, s. 208

 

dr hab.Olgierd Grott

12.09.2017, godz.8:00-10:00 - Polska myśl polityczna - Al.Mickiewicza 3, sala 238

 

dr Paweł Ścigaj

Al.Mickiewicza 3, sala 3

- 7 września - godz. 12.00-13.30 - Psychologia polityki 

- 14 września - godz. 12.00-13.30 - Decydowanie polityczne

 

dr hab. Paweł Frankowski

Studia stacjonarne

Modele i systemy bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych - II SM

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

Międzynarodowe stosunki militarne - II SM

- 07.09.(czwartek), godz.10:45 sala 238 al.Mickiewicza 3

 

Studia niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

- 10.09.(niedziela), godz. 8:00-9:00 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr Adam Kirpsza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

01.09.2017, godz.13:00 sala 3, al.Mickiewicza 3;

Instytucje UE - kolokwium zaliczeniowe

08.09.2017, godz.12:00-13:30 sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Rafał Wordliczek

 • Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zach. hemisferze st.stacj. i niestacj. ll rok Bn - 5.09 g.10.00 i 8.09 g. 10.00
 • Polityka zagr. Polski - 5.09 g. 10.30 i 8.09 g. 10.30
 • Problemy bezp. w st. międzyn. zach. hemisfery - 5.09 g. 11.00 i 8.09 g. 11.00 ll rok SM
 • Region Śródziemnomorski w polityce międzynarodowej - 5.09 g. 11.30 i 8.09 g. 11.30 ll rok SM
 • Strategie państw Morza Śródziemnego ll st. ll rok SM - 5.09 g. 12.00 i 8.09 g. 12.00.

> Miejsce: ul.Sławkowska p. 110, siedziba PAN

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

11.09.2017 - SALA 238 AL.MICKIEWICZA 3

Historia Polski XX wieku - I SM - godz.13:00

Historia polityczna Polski XX wieku - I P - godz.14:30

Historia Polski - II BN - godz.16:00

 

dr Marcin Grabowski

12.09.2017 - sala 3 al.Mickiewicza 3:

10:00 – International Relations in the Asia-Pacific

11:00 – Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 

dr hab. Piotr Borowiec 

Socjologia - I SM

13.09.17, godz.16:00-17:30 sala 238 al.Mickiewicza 3

 

dr Małgorzata Kułakowska

studia stacjonarne

8.09.17, godzina 12:00 - 14:00 - Socjologia (Kolokwium I), BN 1- sala 208 al.Mickiewicza 3

8.09.17, godzina 16:00 - 18:00 - Społeczeństwo i kultura (Egzamin), SM 1- sala 208 al.Mickiewicza 3

11 września, godzina 16:00 - 18:00 - Socjologia (Kolokwium II), BN1- sala 208 al.Mickiewicza 3

12 września, godzina 16:00 - 18:00 - Socjologia (Kolokwium), SM 1- sala 208 al.Mickiewicza 3

 

dr Magdalena Trzcionka 

Studia niestac. BN I rok 2 st. -   Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - 3.09 - sala 238 al.Mickiewicza 3, od godz.09:00-10:30,

Studia stac. BN I rok 2 st. - Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - 5.09 - sala 3 al.Mickiewicza 3, od godz.12:00-13:30

Studia stac. SM I rok 1 st. - Ekonomia - 5.09 - sala 3 al.Mickiewicza 3, od godz.13:30-15:00

Studia stac. Polit. I rok, 1 st. -  Ekonomia - 5.09 - sala 3 al.Mickiewicza 3, od godz.15:00-16:30

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

05.09.2017 -  sala 3 al.Mickiewicza 3:

godz.9:00 Naród i państwo - I P II st.,Myśl polityczna - I P; Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie

  

dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek 

SESJA POPRAWKOWA

Zaoczne

02.09. -  godz.9:00-10:30 sala 6 al.Mickiewicza 3

10.09. - godz.9:30-11:00 sala 238 al.Mickiewicza 3

Dzienne

04.09. - godz.15:30 - 17:00 sala 238 al.Mickiewicza 3

14.09. - godz.9:30 -11:00 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr Dominika Dziwisz
 
Egzamin poprawkowy z Międzynarodowych Strategii Bezpieczeństwa (ustny) oraz zaliczenie z Zarządzania Kryzysami Informatycznymi:
8 września (piątek) godz. 10.00-11.00, s. 225, Al. Mickiewicza 3.
 

dr Małgorzata Stefanowicz

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zarządzanie kryzysem międzynarodowym odbedzie się w dniu 01.09.17 godz.11:30-12:30, dyżur od godz.10:30-11:30 w sali 208 al.Mickiewicza 3.

 

mgr Katarzyna Fijołek

Służby porządku publicznego w Europie - I BN II st.

10 września (niedziela) godz. 10:30-11:30 sala 3, al.Mickiewicza 3 (niestacjonarne)

12 września (wtorek) godz. 10:30-11:30 sala 7, al.Mickiewicza 3 (stacjonarne)

 

dr hab. Monika Ślufińska

Komunikowanie strategiczne - I rok BN - studia stacjonarne
7 września - godz. 10.00 - 11.00, s.5, al. Mickiewicza 3

Media i komunikowanie społeczne -  I rok Politologii - studia stacjonarne
7 września - godz. 11.00 - 12.00, s.5, al. Mickiewicza 3

Komunikowanie strategiczne - I rok BN - studia niestacjonarne
7 września - godz. 18.00 - 19.00, s. 221, al. Mickiewicza 3

 

dr Marcin Tarnawski 

Piątek 8 wrzesnia godz. 16.00 egzamin Ekonomia Rozwoju (pisemny) oraz zaliczenie warsztatów i ćwiczeń (pisemne) - Al. Mickiewicza, sala 3

Piątek 8 września godz. 17.00 dyżur - Al. Mickiewicza, sala 3

 

dr Irena Głuszyńska

MSK - III SM

01.09.2017 godz.10:30-11:30 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

 

dr Arkadiusz Nyzio

Studia niestacjonarne

System bezpieczeństwa RP - I BN II st.

02.09.2017, godz. 14:00-15:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

dr Zbigniew Czubiński

Egzaminy poprawkowe - 11 września 2017 - sala 238 al.Mickiewicza 3:

godz.17:00 -  Prawo UE

godz.18:00 -  Prawo gospodarcze UE

godz.19:00 -  Prawo dyplomatyczne i konsularne

 

dr Piotr Dardziński

Polityka gospodarcza III SM i III P

15.09.2017, godz.11:30 sala 3, Al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Bogdan Kosowski, prof.UJ

Zarządzanie kryzysowe - s.dzienne

8.09.2017 godz.16:00 sala 238 al.Mickiewicza 3

Krajowy system zarządzania kryzysowego - s.dzienne

8.09.2017 godz.17:00 sala 238 al.Mickiewicza 3

 

Krajowy system zarządzania kryzysowego - s.zaoczne

8.09.2017 godz.17:30 sala 238 al.Mickiewicza 3

Zarządzanie kryzysowe - s.zaoczne

8.09.2017 godz.16:30 sala 238 al.Mickiewicza 3

 

dr Renata Król-Mazur

Historia Polski - II BN - studia stacjonarne

II termin - 01.09.2017 godz.18:00 sala 238 al.Mickiewicza 3;

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st. - studia niestacjonarne

01.09.2017, godz.19:15-20:15 sala 238 al.Mickiewicza 3;

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st. - studia stacjonarne

01.09.2017, godz.19:15-20:15 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej - II P

04.09.2017, godz.9:00 sala 3 al.Mickiewicza 3;

Europejskie prawo medialne - II P II st.

04.09.2017, godz.10:00 sala 3 al.Mickiewicza 3.

 

dr Jacek Sokołowski

Bezpieczeństwo obrotu prawnego - I BN II st.

 

dr Łukasz Jakubiak

Studia stacjonarne

International Humanitarian Law - I BN II st.

14.09.2017 godz.10:30-12:00 sala 5 al.Mickiewicza 3;

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st.

13.09.2017 godz.10:30-12:00 sala 238 al.Mickiewicza 3;

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM

13.09.2017 godz.12:00-13:30 sala 238 al.Mickiewicza 3.

Studia niestacjonarne

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st.

09.09.2017 godz.17:00-18:30 - sala 5 al.Mickiewicza 3;

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM

09.09.2017 godz.15:30- 17:00 - sala 5 al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Janusz Węc

Wszystkie egzaminy w Auditorium Maximum -  Aula Duża A i B, ul.Krupnicza 33 w dn.

20.06.2017 (wtorek)- studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • godz.17:00 - Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II rok II st. SM, Instytucje Unii Europejskiej - II SM;
 • godz.18:15 - Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM

 

09.09.2017 (sobota)- studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • godz.17:00 - Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II rok II st. SM, Instytucje Unii Europejskiej - II SM;
 • godz.18:15 - Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM

 

Na egzaminy obowiązuje rejestracja w systemie USOS, która rozpocznie się w dn. 20.05.2017 o godz. 8:00 na egzamin w czerwcu oraz 28.06.godz.8:00 na egzamin poprawkowy.

 

dr Maciej Miżejewski

Media w Polsce i na świecie - II P II st.

05.09.2017 godz.9:30-11:00 sala 6 al.Mickiewicza 3.

 

dr Edyta Chwiej

Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa - I BN - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa - I BN - studia niestacjonarne

Statystyka i demografia - III P

Demografia - II SM

Podstawy statystyki - I SM - studia stacjonarne i niestacjonarne

 

dr Tomasz Pugacewicz 

Siły zbrojne we współczesnym świecie WSM-INP-SDM-20S
 
08.09.2017 (piątek) - godz. 8.00 - ul. Sławkowska 17 - egzamin ustny - zapisy u prowadzącego
 
Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie WSM-INP-SDM-33S
08.09.2017 (piątek) - godz. 10.00 - ul. Sławkowska 17 - egzamin ustny - zapisy u prowadzącego 
 
Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA WSM-INP-SDM-34S
08.09.2017 (piątek) - godz. 12.00 - ul. Sławkowska 17 - egzamin ustny - zapisy u prowadzącego 
 
Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r. WSM.INP-SZL-202

08.09.2017 (piątek) - godz. 15.00 - ul. Sławkowska 17 - egzamin ustny - zapisy u prowadzącego  

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ

Ethics and International Relations - I rok II st. Politologia, II st.SM

08.09. godz.12:30-14:00 - sala 238 al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Aleksander Głogowski

 

Termin poprawkowy - 01.09.2017 - egzaminy w sali 238 al.Mickiewicza 3:

o godz.16:00-17:00 - przedmioty obowiązkowe studia dzienne i zaoczne,

o godz.17:00-18:00 - przedmioty fakultatywne studia dzienne i zaoczne.

 

dr Agnieszka Nitszke

Pozaeuropejskie procesy integracyjne - III SM

01.09. godz. 10:30-11:30 sala 3 al.Mickiewicza 3;

Integracja europejska - III P

01.09. godz. 10:30-11:30 sala 3 al.Mickiewicza 3.

 

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

Idee polityczne współczesnego świata - I SM - stacjonarne i niestacjonarne

05.09. godz.9:00 - sala 238 al.Mickiewicza 3;

Myśl polityczna - II BN - stacjonarne i niestacjonarne

05.09. godz.9:00 - sala 238 al.Mickiewicza 3;

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych - II BN II st. - stacjonarne i niestacjonarne

05.09. godz.9:00 - sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego  II rok 2-ego stopnia SM

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe  III BN

15.09. godz.12:00-13:30 sala 238
al.Mickiewicza 3.

S
trategiczne problemy współczesnego świata I rok II st. BN i SM

15.09. godz.12:00-13:30 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polski System Polityczny ( Politologia II rok, I stopień):

11 IX br. (poniedziałek):

godz. 11.00 – 12.00 egzamin pisemny - sala 238 al. Mickiewicza 3

godz.12.15 – 13.00 egzamin ustny u. Mickiewicza 3/p.319.

 

Międzynarodowa Polityka Społeczna (Stosunki Międzynarodowe II rok II stopnia):

11 IX br.(poniedziałek):

godz.12.00 – 13.00 - egzamin pisemny - sala 238 al. Mickiewicza 3

godz. 14.00 – 15.00 – egzamin ustny ul. Mickiewicza 3/p.319.

 

 

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ 

studia stacjonarne - Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE (BN I st III rok):

sesja poprawkowa - 12.09, godz.12:00-13:30 sala 238 al.Mickiewicza 3

studia niestacjonarne - Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE (BN I st. III rok)

sesja poprawkowa - 02.09, godz.9:30-11:00 sala 238 al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Dominik Sieklucki

Sesja poprawkowa

 • studia stacjonarne - sala 238 al. Mickiewicza 3

- Samorząd terytorialny (II rok, politologia) 6 września br godz.8.00 - 9.00

- Administracja publiczna (III rok, politologia) 6 września br. godz.9.00 - 10.00

- Organizacja i zarządzanie (I rok, bezpieczeństwo narodowe I stopień), 6 września. godz.10.00 - 11.00

- System bezpieczeństwa RP (I rok, bezpieczeństwo narodowe, II stopień),6 września br. godz.11.00 - 12.00;

 • studia niestacjonarne - sala 238 al. Mickiewicza 3

- Organizacja i zarządzanie, 9 września br. godz.8.00 - 9.00

- System bezpieczeństwa RP, 9 września br. godz.9.00 - 10.00