Licencjat - procedura i dokumenty

CO NAJMNIEJ NA 10 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY w sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy złożyć:
 

1. Wypełnione zestawienie ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INP zakładka studenci-> rozliczenie roku)
2. 1 egzemplarz pracy licencjackiej wydrukowanej z systemu APD.
3. Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości)
4. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku angielskim, wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm.
5. Ankieta do Biura Karier (załącznik)
6. Oświadczenie z systemu APD czyjego autorstwa jest praca
7. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim - 40 zł)
 
Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności)
 
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA W SEKRETARIACIE WYDRUKOWANEJ Z USOS-A PRACY LICENCJACKIEJ TO  30 WRZEŚNIA.
 
Biuro Karier realizuje ogólnouczelniany projekt badań Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z tym zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tych badaniach. Monitorowanie karier absolwentów oraz sposobu wykorzystywania przez nich wiedzy akademickiej w praktyce pozwala Uczelni na bieżąco dostosowywać ofertę edukacyjną
do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, tak aby studenci mogli w pełni realizować swoje cele zawodowe. Badania mają charakter poufny.
Ponadto należy pamiętać o złożeniu egzemplarzy pracy magisterskiej  promotorowi i recenzentowi wydrukowanych również z sytemu USOS.
 
Załączniki:

kwestionariusze absolwentów: