Egzaminy - sesja LATO 2017/2018

Sesja poprawkowa 1-15.09.18

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN - s. stacjonarne

11.09.2018, godz. 12:00-13:00, sala 26, ul.Sławkowska 17.

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE" (s.stacjonarne) odbędzie się we wtorek 11.09. br. w godz. 13:00-14:00 w s. 26 przy ul. Sławkowskiej 17.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN - s. niestacjonarne

15.09.2018, godz. 10:00-11:00, sala 26, ul.Sławkowska 17.

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Cywilizacje świata - I SM i I P

10.09.2018, o godz. 11:00, al.Mickiewicza 3, sala 7

 

dr hab. Olgierd Grott

Egzamin z Polskiej Myśli Politycznej

Czwartek 6.09.br. i piątek  7.09.br. od godz. 16:00-18:00 w pok.100, ul.Bracka 12.  

 

dr Marcin Tarnawski

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - I BN II st.

13.09.2018, godz. 15:00, sala 238 al.Mickiewicza 3

 

dr Dominika Dziwisz

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - II rok II st.BN i SM s. stacjonarne

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - II rok II st.BN - s.niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z Międzynarodowych Strategii Bezpieczeństwa odbędzie się 11 września (wtorek) o  godz. 10.00, Al. Mickiewicza 3, s. 225

 

dr Rafał Wordliczek

Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze - II BN,

Polityka zagraniczna Polski - IIIP,

Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego - II rok II st.

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej - II SM

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery - II SM,

Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze - II BN,niestacjonarne

Egzaminy prowadzonych przez dra przedmiotów, odbędą się w sesji poprawkowej w dniu 5 września godz. 11 do 14, ul. Sławkowska 17 p. 110.
 

 

dr Marcin Grabowski

Wszystkie przedmioty

03.09.2018, godz. 13:00, Rynek Gł.34, sala 33

 

dr Piotr Dardziński

Polityka gospodarcza - III SM i III P

Poniedziałek 3 IX o godz. 18.00-19:30, sala 238 al.Mickiewicza 3

 

dr Rafał Woźnica

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji - III BN

10 września - 13.00 - 13.45, sala 27, Sławkowska 17

 

dr hab. Krystyna Daniel

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN s.stacjonarne

03.09.2018, godz.8:00-9:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN s.niestacjonarne

01.09.2018, godz.8:00-9:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna - II rok II st. Politologia

06.09.2018, godz.16:00-17:30, ul.Sławkowska 17, sala 26.

 

dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Studia dzienne:

II termin

04.09.2018 - sala 238, al.Mick.3:

godz.9:30-11:00 - Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (PiSM) – 2st, Ir. SM;

godz. 9:30-11:00 - Teorie bezpieczeństwa (TB) – 1st, Ir., BN;

II termin

10.09.2018 - sala 238, al. Mickiewicza 3 egzamin przeniesiony na 12.09.2018, godziny poniżej:

godz.11:00 -Teoretyczne dylematy globalizacji (TDG)- – 2st, Ir. SM, s.238, al.Mickiewicza 3

godz.11:00- Teorie wojny i pokoju (TWiP) – 1st, Ir., SM; s.238, al.Mickiewicza 3

Studia zaoczne :

         II termin

         09.09.2018 -  sala 238 al. Mickiewicza 3    

godz.9:30 - 11:00 - Teorie bezpieczeństwa (TB) – 1st, Ir., BN;

 

dr hab. Paweł Frankowski

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych - II SM s. stacjonarne - wtorek 11.09.2018 godz. 11-12:30 sala 3 al.Mickiewicza 3

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM - s.stacjonarne - wtorek 11.09.2018 godz. 11-12:30 sala 3 al.Mickiewicza 3

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, II SM - s. stacjonarne - pon. 10.09.2018 godz. 15 -16:30  - sala 238 al.Mickiewicza 3

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, II SM - s. niestacjonarne

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych - II SM s. niestacjonarne

 

 

dr hab. Dominik Sieklucki

Sesja poprawkowa - wszystkie egzaminy w sali 238, al.Mickiewicza 3

Studia stacjonarne- egzaminy w dniu 5 września (środa)
- Samorząd terytorialny (III rok politologia) godz. 8.00 - 9.00
- System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) 9.00 - 10.00
- Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień) 10.00 - 11.00

Studia stacjonarne - egzamin w dniu 12 września (środa)
- Administracja publiczna (I rok BN, I stopień) 9.00 - 10.00

Studia niestacjonarne - 8 września (sobota)
- Organizacja i zarządzanie (I rok BN, studia I stopnia) 8.00 - 9.00
- Administracja publiczna (I rok BN, studia I stopnia) 9.00 - 10.00

 

mgr Magdalena Kania

Dodatkowe kolokwium zaliczeniowego dla studentów uczęszczających na ćwiczenia do przedmiotu Negocjacje i umowy międzynarodowe odbędzie się 7 września br. w godzinach 9.00-10.30 w sali nr 6 (Kolegium Śląskie)

 

dr Małgorzata Kułakowska

Elementy wiedzy o kulturze - I P

Socjologia - I BN, I SM

13.09.2018, godz. 16:00, al.Mickiewicza 3, sala 6.

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz- zwolnienie lekarskie do 29.06.2018, w związku z tym poprawa kolokwium zaliczeniowego dla I P z Historii Polski odbędzie się:

02.07.2018, godz.11:00, sala 3 al.Mickiewicza 3

Historia Polski

22.06.2018, godz. 18:00-19:00, al.Mickiewicza 3, s.3,

29.06.2018, godz. 18:00-19:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

Z powodu choroby, egzaminy zostaja przeniesione na:

I termin:

07.09.2018, godz.18:00, sala 3, al.Mickiewicza 3;

Termin poprawkowy:

15.09.2018, godz. 9:00, sala 3, al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Monika Śufińska

Media i komunikowanie społeczne

 5 września godz. 11.00; s. 221, al. Mickiewicza 3

Komunikowanie strategiczne (studia stacjonarne):

 5 września godz. 10.00; s.221, al. Mickiewicza 3

Komunikowanie strategiczne (studia niestacjonarne):     

7 września godz. 18.00; s.221, al. Mickiewicza 3

 

dr Michał Markiewicz

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej - II P

10.09.2018, godz.12:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Jakub Żurawski

MiKS i Komunikowanie strategiczne - zaliczenia we wrześniu,na dyżurach:

11.09, godz. 13:00-14:00 - dyżur, pok. 222 lub 220, al. Mickiewicza 3

14.09, godz. 13:00-14:00 - dyżur, pok. 222 lub 220, al. Mickiewicza 3

 

 

dr Małgorzata Stefanowicz

Międzynarodowa Ochrona Środowiska - I SM II st.

03.09.2018, godz.9:00-10:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Magdalena Kozub-Karkut

Kolokwium poprawkowe z Socjologii i Technik negocjacji:

03.09.2018, godz. 12:30-14:00, ul.Sławkowska 17, s.26.

 

dr hab. Dorota Pietrzyk - Reeves, prof.UJ

Ethics and International Relations - I P II st., II SM II st.

04.09.2018, wtorek, godz.10:00-11:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM

04.09.2018, godz.11:15-12:45, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia polityczna Polski XX wieku - I P

03.09.2018, godz.9:30-11:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

Historia Polski XX wieku - I SM

03.09.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

Historia Polski - II BN

03.09.2018, godz. 14:00-15:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr Adam Kirpsza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM

06.09.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.6.

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

Myśl polityczna - II BN - s.stacjonarne

04.09.2018, godz. 11:15-12:15, al.Mickiewicza 3, s.6.

Myśl polityczna - II BN - s.niestacjonarne i s. stacjonarne

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych - II rok II st.BN - s. stacjonarne

04.09.2018, godz. 11:15-12:15, al.Mickiewicza 3, s.6.

 

dr Tomasz Pugacewicz

sesja poprawkowa

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I rok II st. SM

03.09.2018 (poniedziałek), godz.8:00, ul.Sławkowska 17, pok.110 (zapisy u prowadzącego)

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II rok II st. SM
03.09.2018 (poniedziałek), godz.10:00, ul.Sławkowska 17, pok. 110 (zapisy u prowadzącego)
 

 

dr Magdalena Trzcionka

 Ekonomia - I SM, IP,

13.09.2018, godz. 9:30-11:00,al.Mickiewicza 3, sala 238 - I P i I SM

 

prof. dr hab. Janusz Węc

23.06.2018, godz. 17:00-18:15 - Instytucje UE - II SM, s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Duża A i B, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz.16:00-17:15 - Instytucje UE - II SM, s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Średnia  A i B, ul.Krupnicza 33.

23.06.2018, godz. 17:00-18:15 - Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie  - II SM II st., s. stacjonarne - Aula Duża A i B, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz.16:00-17:15 - Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie  - II SM II st., s. stacjonarne - Aula Średnia  A i B, ul.Krupnicza 33.

23.06.2018, godz. 18:15 - 19:00 - WPBiO s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Średnia A i B, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz. 17:15 - 18:00 - WPBiO s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Średnia A i B, ul.Krupnicza 33.

Na wszystie egzaminy obowiązywać będzie rejestracja w systemie USOS, która rozpocznie się na miesiąc przed pierwszym dniem sesji letniej.

 

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Europejskie prawo medialne - II st II rok Politologia

05.09.2018, godz.9:00-10:00, al.Mickiewicza 3, s.6.

 

dr Marta Polaczek - Bigaj

Historia ustroju Polski XX w. - II BN

03.09.2018, godz. 13:00, ul.Bracka 12, pok.102.

 

dr hab. inż.Bogdan Kosowski, prof.UJ

Zarządzanie kryzysowe - II BN s.niestacjonarne

07.09.2018, godz.17:00-18:00, al.Mickiewicza 3, s. 238.

Zarządzanie kryzysowe - II BN s. stacjonarne

07.09.2018, godz. 15:00-16:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I rok II st. BN s. stacjonarne

07.09.2018, godz.16:00-17:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

 

dr Arkadiusz Górnisiewicz

Utopias and Anti-Utopias - III P, III BN, III SM

12.09.2018, godz.10:00-11:00, al.Mickiewicza 3, p.216

 

dr hab. Piotr Borowiec

Socjologia - I SM

14.09.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr hab. Anna Citkowska -Kimla, prof.UJ

Idee polityczne współczesnego świata - I SM

04.09.2018, godz.12:30, al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

dr Zbigniew Czubiński

Informuję, że zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami egzaminy przeniesione i poprawkowe  odbędą się 6 września br. w sali 238 w Seminarium Śląskim - wg następującego   harmonogramu:

Godz. 17 - Prawo UE III r. SM i Politologia II r. II st.

Godz.18 - Prawo gospodarcze UE II r. II st. SM

Godz.19 - wszystkie egzaminy specjalizacyjne ( prawo dyplomatyczne i konsularne, protokół dyplomatyczny, organizacja i technika pracy w służbie zagranicznej )

                                                 

dr Arkadiusz Nyzio

System bezpieczeństwa RP, II rok studiów niestacjonarnych II stopnia, bezpieczeństwo narodowe

II termin – 8 września (sobota), godz. 17-18, sala 238, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3.

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, III rok studiów stacjonarnych I stopnia, bezpieczeństwo narodowe

II termin – 8 września (sobota), godzina 18.15-19.15, sala 238, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3. 

 
 

dr Edyta Chwiej

Studia niestacjonarne i stacjonarne

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I BN

Demografia - II SM

Migracje a bezpieczeństwo - II rok BN

Statystyka i demografia - III P

Podstawy statystyki - I SM

Terminy poprawkowe w.w egzaminów:

03.09.br. (poniedziałek) od godz. 16:00-18:00, sala 3, al.Mickiewicza 3,

08.09.br. (sobota) od godz. 14:00-16:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

 

dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska - III P

03.09.2018, godz.11:00-12:00, s.3, al.Mickiewicza 3.

Pozaeuropejskie procesy integracyjne - III SM

03.09.2018, godz.13:00-14:00, s.3, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie - II SM

06.09.2018, godz.12:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

Prawa człowieka - dzieje idei, ochrona - I BN II st.

06.09.2018, godz.12:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

Naród i państwo - I P II st.

06.09.2018, godz.10:30, al.Mickiewicza 3, s.3.

Myśl polityczna - I P

06.09.2018, godz.9:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

 

dr hab. Aleksander Głogowski

 

Sesja poprawkowa

2 września, niedziela (studia zaoczne)

16.00-17.00 przedmioty obowiązkowe - al.Mickiewicza 3, s.5,

17.00-18.00 przedmioty fakultatywne - al.Mickiewicza 3, s.5,

3 września, poniedziałek (studia dzienne)

16.00-17.00 przedmioty obowiązkowe - al.Mickiewicza 3, s.5,

17.00-18.00 przedmioty fakultatywne - al.Mickiewicza 3, s.5.

 

dr Maciej Miżejewski

Media w Polsce i na świecie - II P II st.

04.09.2018, godz.9:30-11:00, sala 7, al.Mickiewicza 3

Dyżury w sesji poprawkowej : 4 września 11-12, p.222
11 września 9.30-10.30 p. 222 Mickiewicza 3 .  

 

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Międzynarodowa Polityka Społeczna - I SM II st.

04.09.2018, godz.11:30-12:30 - egzamin poprawkowy pisemny, al.Mickiewicza 3, sala 5.

Polski system polityczny - IIP

04.09.2018, godz.12:45-13:45 - egzamin poprawkowy pisemny, al.Mickiewicza 3, sala 5.

 

dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki (I rok politologia, studia II stopnia)

4 września, godz. 9.30-11.00 - s.6 al.Mickiewicza 3.

Decydowanie polityczne (I rok politologia, studia II stopnia)

11 września, godz. 9.30-11.00 - s.3 al.Mickiewicza 3.

 

Egzamin poprawkowy z Teorii Polityki odbędzie się

4 września, godz. 9.30-11.00 - s.6 al.Mickiewicza 3

 

dr Łukasz Jakubiak

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM

11.09.2018, godz.9:30 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st.

11.09.2018, godz.11:00 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

Prawa i wolności obywatelskie - IIIP

11.09.2018, godz.12:15 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

International Humanitarian Law - I BN 22 st.

10.09.2018, godz.13:00 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

 

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Historia ustroju Polski w XX wieku - I P

 

dr Krzysztof Mazur

Doradztwo polityczne w praktyce -III P

Racja stanu - I BN

Liberalizm - I P

Modele i idee społeczne - II P II st

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe - III BN

Strategiczne problemy współczesnego świata - I rok II st. SM i I rok II st. BN

 

dr hab. Agnieszka Kastory

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st.

 

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Problemy wielokulturowości - I SM

Dyżur w sesji  4 września w godz. 12.45-13.45,al.Mickiewicza 3, pok.215