Egzaminy - sesja LATO 2017/2018

Sesja letnia od 16 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku

dr hab. Monika Śufińska

Media i komunikowanie społeczne

18 czerwca godz.10.00; s. 221, al. Mickiewicza 3

 5 września godz. 11.00; s. 221, al. Mickiewicza 3

Komunikowanie strategiczne (studia stacjonarne):

18 czerwca godz. 11.oo; s. 221, al. Mickiewicza 3

 5 września godz. 10.00; s.221, al. Mickiewicza 3

Komunikowanie strategiczne (studia niestacjonarne):      

22 czerwca godz. 18.00; s.221, al. Mickiewicza 3

7 września godz. 18.00; s.221, al. Mickiewicza 3

 

dr Michał Markiewicz

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej - II P

21.06.2018, godz.12:30, sala 3, al.Mickiewicza 3,

10.09.2018, godz.12:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Jakub Żurawski

19.06, godz. 10:30-12:00, sala 208, al. Mickiewicza 3 - kolokwium z MiKS (gr. 1)

19.06, godz. 12:00-13:00 - dyżur, pok. 222 lub 220, al. Mickiewicza 3

22. 06. godz. 11:00-12:00 - sala 221, al. Mickiewicza 3, kolokwia poprawkowe z MiKS i z komunikowania strategicznego

22.06, godz. 13:00-14:00 - dyżur, pok. 222 lub 220, al. Mickiewicza 3

11.09, godz. 13:00-14:00 - dyżur, pok. 222 lub 220, al. Mickiewicza 3

14.09, godz. 13:00-14:00 - dyżur, pok. 222 lub 220, al. Mickiewicza 3

Zaliczenia we wrześniu - na dyżurach.

 

dr Piotr Dardziński

Polityka gospodarcza - III SM i III P

25.06.2018 (poniedziałek), godz. 13:00-14:30, sala 33, Rynek Gł.34.

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Cywilizacje świata - I SM i I P

23.06.2018, godz. 11:30-13:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr Małgorzata Stefanowicz

Międzynarodowa Ochrona Środowiska - I SM II st.

22.06.2018, godz.9:30, sala 3, al.Mickiewicza 3,

27.06.2018, godz.9:30, sala 3, al.Mickiewicza 3,

03.09.2018, godz.9:00-10:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Magdalena Kozub-Karkut

Poprawkowy termin zaliczenia z Socjologii i Technik negocjacji:

21 czerwca 2018 r. w godz. 11.00 do 12.30, ul.Sławkowska 17, s.26.

Egzamin poprawkowy z Teorii polityki odbędzie się 21 czerwca 2018 r. w sali 26, przy ul. Sławkowskiej 17, o godz.12:30.

 

dr Małgorzata Kułakowska

Elementy wiedzy o kulturze - I P

29.06.2018, godz. 16:00-17:30, al.Mickiewicza 3, s. 3.

Socjologia - I BN, I SM

28.06.2018, godz. 16:00-18:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

 

Terminy egzaminów podane przed 15 maja br.

 

dr hab. Dorota Pietrzyk - Reeves, prof.UJ

Ethics and International Relations - I P II st., II SM II st.

19.06.2018, godz.9:00, al.Mickiewicza 3, sala 331,

04.09.2018, wtorek, godz.10:00-11:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM

25.06.2018, godz.13:15-14:45, al.Mickiewicza 3, s.238, godz. 9:00-10:30, Aula Śr. B,ul.Krupnicza 33

04.09.2018, godz.11:15-12:45, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia polityczna Polski XX wieku - I P

21.06.2018, godz.10:00-11:45, al.Mickiewicza 3, s.238,

03.09.2018, godz.9:30-11:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

Historia Polski XX wieku - I SM

18.06.2018, godz.16:00-18:00, Rynek Gł.34, s.33

03.09.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

Historia Polski - II BN

21.06.2018, godz.16:00-17:30, al.Mickiewicza 3, s.331

03.09.2018, godz. 14:00-15:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr hab. Olgierd Grott

Egzamin z Polskiej Myśli Politycznej (ustny) odbędzie się 18 czerwca 2018 r. godz. 15.00, ul. Bracka 12, pok. 102.

 

dr Rafał Woźnica

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji - III BN

19.06.2018, godz. 14:00-14:45, ul.Sławkowska 17, s.27,

22.06.2018, godz. 10:30-11:15, ul.Sławkowska 17, s.27.

 

dr Dominika Dziwisz

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - II rok II st.BN i SM s. stacjonarne

18 czerwca, godz. 12.00-13.30, Al.Mickiewicza 3, s.225

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - II rok II st.BN - s.niestacjonarne

16 czerwca, godz. 10.00-11.30, Al.Mickiewicza 3, s.225

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Problemy wielokulturowości - I SM

18.06.2018, godz. 9:00, Rynek Gł.34, s.33

 

dr Adam Kirpsza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM

27.06.2018, godz.15:00-16:30 al.Mickiewicza 3, s.238,

06.09.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.6.

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

Myśl polityczna - II BN - s.stacjonarne

19.06.2018, godz.10:00, Rynek Gł.34, s.33

04.09.2018, godz. 11:15-12:15, al.Mickiewicza 3, s.6.

Myśl polityczna - II BN - s.niestacjonarne i s. stacjonarne

22.06.2018, godz.18:00-19:00 al.Mickiewicza 3, s.103;

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych - II rok II st.BN - s. stacjonarne

19.06.2018, godz.10:00, Rynek Gł.34, s.33

04.09.2018, godz. 11:15-12:15, al.Mickiewicza 3, s.6.

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych - II rok II st.BN - s.niestacjonarne i s. stacjonarne

22.06.2018, godz. 19:00-20:00 al.Mickiewicza 3, s.103.

 

dr Rafał Wordliczek

22 czerwca 2018, piątek, sala 26, ul.Sławkowska 17:

godz. 9:30 Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze - II BN,

godz.10:00 Polityka zagraniczna Polski - IIIP,

godz.10:30 Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego - II rok II st.

godz.11:00 Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej - II SM

godz.11:30 Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery - II SM,

godz.12:00 Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze - II BN,niestacjonarne

 

dr Tomasz Pugacewicz

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I rok II st. SM

26.06.2018, godz.8:00, ul.Sławkowska 17, pok.110.

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II rok II st. SM

25.06.2018, godz.8:00, ul.Sławkowska 17, s.110.

sesja poprawkowa

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I rok II st. SM

03.09.2018 (poniedziałek), godz.8:00, ul.Sławkowska 17, pok.110 (zapisy u prowadzącego)

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II rok II st. SM
03.09.2018 (poniedziałek), godz.10:00, ul.Sławkowska 17, pok. 110 (zapisy u prowadzącego)
 

 

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Europejskie prawo medialne - II st II rok Politologia

27.06.2018, godz.9:00-10:00, al.Mickiewicza 3, s.6,

05.09.2018, godz.9:00-10:00, al.Mickiewicza 3, s.6.

 

dr Marta Polaczek - Bigaj

Historia ustroju Polski XX w. - II BN

18.06.2018, godz. 13:00, ul.Bracka 12, pok.102,

03.09.2018, godz. 13:00, ul.Bracka 12, pok.102.

 

dr hab. inż.Bogdan Kosowski, prof.UJ

Zarządzanie kryzysowe - II BN s.niestacjonarne

16.06.2018, godz. 12:30-13:30, al.Mickiewicza 3, s.238,

07.09.2018, godz.17:00-18:00, al.Mickiewicza 3, s. 238.

Zarządzanie kryzysowe - II BN s. stacjonarne

19.06.2018, godz. 11:00-12:00, Rynek Gł.34, s.33,

07.09.2018, godz. 15:00-16:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I rok II st. BN s. stacjonarne

19.06.2018, godz.12:00-13:00, Rynek Gł.34, s.33,

07.09.2018, godz.16:00-17:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Historia Polski -II BN s.niestacjonarne

22.06.2018, godz. 18:00-19:00, al.Mickiewicza 3, s.3,

29.06.2018, godz. 18:00-19:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

 

dr hab. Krystyna Daniel

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN s.stacjonarne

26.06.2018, godz.8:00-11:00, al.Mickiewicza 3, s.238,

03.09.2018, godz.8:00-9:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN s.niestacjonarne

24.06.2018, godz.8:00-10:00,al.Mickiewicza 3, s.238,

01.09.2018, godz.8:00-9:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr Arkadiusz Górnisiewicz

Utopias and Anti-Utopias - III P, III BN, III SM

20.06.2018, godz.11:00-12:30, Rynek Gł.34, s.33

12.09.2018, godz.10:00-11:00, al.Mickiewicza 3, p.216

 

dr hab. Piotr Borowiec

Socjologia - I SM

22.06.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.238,

29.06.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.238,

14.09.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr hab. Anna Citkowska -Kimla, prof.UJ

Idee polityczne współczesnego świata - I SM

19.06.2018, godz.12:30, Aula Mała, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz.12:30, al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

 

dr Zbigniew Czubiński

26 czerwca 2018, wtorek, sala 238, al.Mickiewicza 3:

godz. 15.30 Protokół dyplomatyczny II r. SM

godz. 16.00 Prawo UE III r. SM

godz. 17.00 Prawo gospodarcze UE II r II  st  SM

godz. 18.00 Prawo UE II r. II st Politologia

godz.  19.00 Prawo dyplomatyczne i konsularne II r SM

godz. 19.45 Organizacja i technika pracy w służbie zagranicznej III r SM

 

dr Arkadiusz Nyzio

System bezpieczeństwa RP, II rok studiów niestacjonarnych II stopnia, bezpieczeństwo narodowe

I termin – 16 czerwca (sobota), godz. 17-18, sala 238, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3.

II termin – 8 września (sobota), godz. 17-18, sala 238, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3.

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, III rok studiów stacjonarnych I stopnia, bezpieczeństwo narodowe

I termin – 16 czerwca (sobota), godzina 18.15-19.15, sala 238, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3.

II termin – 8 września (sobota), godzina 18.15-19.15, sala 238, Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3. 

 

dr Krzysztof Mazur

Doradztwo polityczne w praktyce -III P

21.06.2018, godz.9:00-10:30, al.Mickiewicza 3, s.5,

Racja stanu - I BN

21.06.2018, godz.14:00-15:30, al.Mickiewicza 3, s.238,

Liberalizm - I P

21.06.2018, godz.16:00-17:30, al.Mickiewicza 3, s.238,

Modele i idee społeczne - II P II st

21.06.2018, godz.18:00-19:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr Edyta Chwiej

Studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I BN

16.06.2018, godz.16:00-17:30, al.Mickiewicza 3, s.3;

Demografia - II SM

17.06.2018, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, s.6;

Migracje a bezpieczeństwo - II rok BN

23.06.2018, godz.10:00-11:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

Studia stacjonarne

Migracje a bezpieczeństwo - II BN

19.06.2018, godz.18:00-19:30, al.Mickiewicza 3, s.238;

Demografia - II SM

25.06.2018, godz.18:00-19:30, al.Mickiewicza 3, s.238;

Statystyka i demografia - III P

22.06.2018, godz.18:00-19:30, al.Mickiewicza 3, s.238;

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I BN

25.06.2018, godz.16:00-17:30, al.Mickiewicza 3, s.238;

Podstawy statystyki - I SM

20.06.2018, godz.18:00-19:30, al.Mickiewicza 3, s.238,

 

dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska - III P

19.06.2018, godz.11:00-12:00, s.5, al.Mickiewicza 3,

03.09.2018, godz.11:00-12:00, s.3, al.Mickiewicza 3.

Pozaeuropejskie procesy integracyjne - III SM

20.06.2018, godz.11:00-12:00, s.3, al.Mickiewicza 3,

03.09.2018, godz.13:00-14:00, s.3, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie - II SM

18.06.2018, godz.10:00-11:30, Rynek Gł.34, s.33,

06.09.2018, godz.12:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

Prawa człowieka - dzieje idei, ochrona - I BN II st.

18.06.2018, godz.10:00-11:30, Rynek Gł.34, s.33,

06.09.2018, godz.12:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

Naród i państwo - I P II st.

21.06.2018, godz.12:00-13:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.5,

06.09.2018, godz.10:30, al.Mickiewicza 3, s.3.

Myśl polityczna - I P

25.06.2018, godz.9:00-10:30, Rynek Gł.34, s.33,

06.09.2018, godz.9:00, al.Mickiewicza 3, s.3.

 

dr hab. Aleksander Głogowski

17 czerwca, niedziela, studia zaoczne:

16.00-17.00 przedmioty obowiązkowe - al.Mickiewicza 3, s.5,

17.00-18.00 przedmioty fakultatywne - al.Mickiewicza 3, s.5,

18 czerwca, poniedziałek, studia dzienne:

16.00-17.00 przedmioty obowiązkowe - al.Mickiewicza 3, s.5,

17.00-18.00 przedmioty fakultatywne - al.Mickiewicza 3, s.5,

Sesja poprawkowa

2 września, niedziela (studia zaoczne)

16.00-17.00 przedmioty obowiązkowe - al.Mickiewicza 3, s.5,

17.00-18.00 przedmioty fakultatywne - al.Mickiewicza 3, s.5,

3 września, poniedziałek (studia dzienne)

16.00-17.00 przedmioty obowiązkowe - al.Mickiewicza 3, s.5,

17.00-18.00 przedmioty fakultatywne - al.Mickiewicza 3, s.5.

 

dr Maciej Miżejewski

Media w Polsce i na świecie - II P II st.

20.06.2018, godz. 9:30-11:00, sala 6, al.Mickiewicza 3,

04.09.2018, godz.9:30-11:00, sala 7, al.Mickiewicza 3

Dyżury w sesji poprawkowej : 4 września 11-12, p.222
11 września 9.30-10.30 p. 222 Mickiewicza 3 .  

 

dr hab. Artur Gruszczak, prof.UJ

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN - s. stacjonarne

28.06.2018, godz. 12:00-13:00, sala 26, ul.Sławkowska 17,

11.09.2018, godz. 12:00-13:00, sala 26, ul.Sławkowska 17.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN - s. niestacjonarne

23.06.2018, godz. 12:00-13:00, sala 26, ul.Sławkowska 17,

15.09.2018, godz. 10:00-11:00, sala 26, ul.Sławkowska 17.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Międzynarodowa Polityka Społeczna - I SM II st.

21.06.2018, godz.11:30-12:30 - egzamin pisemny, al.Mickiewicza 3, sala 3,

21.06.2018, godz.14:00-15:00 - egzamin ustny, al.Mickiewicza 3, pok.319,

04.09.2018, godz.11:30-12:30 - egzamin poprawkowy pisemny, al.Mickiewicza 3, sala 5.

Polski system polityczny - IIP

26.06.2018, godz.11:30-12:30 - egzamin pisemny, al.Mickiewicza 3, sala 3,

26.06.2018, godz.14:00-15:00 - egzamin ustny, al.Mickiewicza 3, pok.319,

04.09.2018, godz.12:45-13:45 - egzamin poprawkowy pisemny, al.Mickiewicza 3, sala 5.

 

 

dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki (I rok politologia, studia II stopnia)

18 czerwca, godz. 15.00-16.30 - s.3 al.Mickiewicza 3,

25 czerwca, godz. 15.00-16.30 - s.3 al.Mickiewicza 3,

4 września, godz. 9.30-11.00 - s.6 al.Mickiewicza 3.

Decydowanie polityczne (I rok politologia, studia II stopnia)

18 czerwca, godz. 16.30-18.00 - s.3 al.Mickiewicza 3,

25 czerwca, godz. 16.30-18.00 - s.3 al.Mickiewicza 3,

11 września, godz. 9.30-11.00 - s.3 al.Mickiewicza 3.

 

dr Łukasz Jakubiak

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM

27.06.2018, godz.10:15 - sala 238, al.Mickiewicza 3,

11.09.2018, godz.9:30 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st.

27.06.2018, godz.12:00 - sala 238, al.Mickiewicza 3,

11.09.2018, godz.11:00 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

Prawa i wolności obywatelskie - IIIP

27.06.2018, godz. 13:15 - sala 238, al.Mickiewicza 3,

11.09.2018, godz.12:15 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

International Humanitarian Law - I BN 22 st.

29.06.2018, godz.9:30 - sala 238, al.Mickiewicza 3,

10.09.2018, godz.13:00 - sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Studia dzienne:

I termin

19.06.2018 - sala 238, al.Mick.3: 

godz.11:00-12:30 - Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (PiSM) – 2st, Ir. SM;

godz.12:30-14:00 - Teorie bezpieczeństwa (TB) – 1st, Ir., BN;

II termin

04.09.2018 - sala 238, al.Mick.3:

godz.9:30-11:00 - Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (PiSM) – 2st, Ir. SM;

godz. 9:30-11:00 - Teorie bezpieczeństwa (TB) – 1st, Ir., BN;

I termin

25.06.2018 - sala 238, al.Mick.3

godz.9:00-10:30 -Teoretyczne dylematy globalizacji (TDG)- – 2st, Ir. SM,

godz.10:30-12:00 - Teorie wojny i pokoju (TWiP) – 1st, Ir., SM;

II termin

10.09.2018 - sala 238, al. Mickiewicza 3

godz.9:30-11:00 -Teoretyczne dylematy globalizacji (TDG)- – 2st, Ir. SM,

godz. 9:30-11:00- Teorie wojny i pokoju (TWiP) – 1st, Ir., SM;

Studia zaoczne :

I termin

         17.06.2018 – sala 238 al. Mickiewicza 3    

         godz.9:30 - 11:00 - Teorie bezpieczeństwa (TB) – 1st, Ir., BN;

         II termin

         09.09.2018 -  sala 238 al. Mickiewicza 3    

godz.9:30 - 11:00 - Teorie bezpieczeństwa (TB) – 1st, Ir., BN;

 

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Historia ustroju Polski w XX wieku - I P

20, 21, 22 i 26.06.18, godz. 8:00, ul.Bracka 12, gab.

Na wszystie egzaminy obowiązywać będzie rejestracja w systemie USOS, która rozpocznie się na miesiąc przed pierwszym dniem sesji letniej (limit 15 osób).

 

dr hab. Paweł Frankowski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, II SM - s. niestacjonarne

16.06.2018, godz.9:30, al.Mickiewicza 3, s.238;

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych - II SM s. niestacjonarne

17.06.2018, godz.9:30, al.Mickiewicza 3, s.3.

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych - II SM s. stacjonarne

19.06.2018, godz.9:30, al.Mickiewicza 3, s.238;

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM - s.stacjonarne

19.06.2018, godz.8:00, al.Mickiewicza  3, s.238.

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, II SM - s. stacjonarne

16.06.2018, godz.11:00 -12:30, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

dr Marcin Tarnawski

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - I BN II st.

20.06.2018, godz.15:15, al.Mickiewicza 3, s.238,

28.06.2018, godz.15:15, al.Mickiewicza 3, s.238.

Na wszystie egzaminy obowiązywać będzie rejestracja w systemie USOS, która rozpocznie się na miesiąc przed pierwszym dniem sesji letniej.

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe - III BN

20.06.2018, godz. 12:00-13:00, al.Mickiewicza 3, s.238,

25.06.2018, godz. 12:00-13:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

Strategiczne problemy współczesnego świata - I rok II st. SM i I rok II st. BN

21.06.2018, godz. 12:00-13:00, al.Mickiewicza 3, s.238,

28.06.2018, godz. 12:00-13:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

prof. dr hab. Janusz Węc

23.06.2018, godz. 17:00-18:15 - Instytucje UE - II SM, s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Duża A i B, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz.16:00-17:15 - Instytucje UE - II SM, s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Średnia  A i B, ul.Krupnicza 33.

23.06.2018, godz. 17:00-18:15 - Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie  - II SM II st., s. stacjonarne - Aula Duża A i B, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz.16:00-17:15 - Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie  - II SM II st., s. stacjonarne - Aula Średnia  A i B, ul.Krupnicza 33.

23.06.2018, godz. 18:15 - 19:00 - WPBiO s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Średnia A i B, ul.Krupnicza 33,

04.09.2018, godz. 17:15 - 18:00 - WPBiO s. stacjonarne i niestacjonarne - Aula Średnia A i B, ul.Krupnicza 33.

Na wszystie egzaminy obowiązywać będzie rejestracja w systemie USOS, która rozpocznie się na miesiąc przed pierwszym dniem sesji letniej.

 

dr hab. Agnieszka Kastory

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st.

18 i 25 czerwca br. od godz.10:15-11:15 sala 3, al.Mickiewicza 3

 

dr Marcin Grabowski

18.06.2018, godz.15:00-19:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

 

Egzamin z j. angielskiego dla III roku studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca br. w godz. 8:00-14:00 w sali 238, al.Mickiewicza 3, odbędzie się egzamin z j. angielskiego dla III roku studiów stacjonarnych. O szczegółowy harmonogram egzaminu prosze pytać w JCJ lub lektora prowadzącego zajęcia. 

 

dr Magdalena Trzcionka

26.06.2018, godz. 11:00-12:30 - Ekonomia - I SM, al.Mickiewicza 3, sala 238;

26.06.2018, godz.12:30-14:00 - Ekonomia - I P, al.Mickiewicza 3, sala 238.

sesja poprawkowa

13.09.2018, godz. 9:30-11:00,al.Mickiewicza 3, sala 238 - I P i I SM

 

dr hab. Dominik Sieklucki

Studia stacjonarne:

egzaminy w dniu 20 czerwca br. (środa):
- godz. 8:00 - 9:00 - Samorząd terytorialny (III rok politologia) - al.Mickiewicza 3, s.238,
- godz.9:00 - 10:00 - System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) - al.Mickiewicza 3, s.238,
- godz.10:00 - 12:00 - Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień) - al.Mickiewicza 3, s.238.

Studia stacjonarne:

egzamin w dniu 27 czerwca (środa) - Administracja publiczna (I rok BN, I stopień) 9.00 - 10.00 - al.Mickiewicza 3, s.238.

Studia niestacjonarne:

egzaminy w dniu 23 czerwca (sobota)
- Organizacja i zarządzanie (I rok BN, studia I stopnia) 8.00 - 9.00 - al.Mickiewicza 3, s.238,
- Administracja publiczna (I rok BN, studia I stopnia) 9.00 - 10.00 - al.Mickiewicza 3, s.238.

Sesja poprawkowa - wszystkie egzaminy w sali 238, al.Mickiewicza 3

Studia stacjonarne- egzaminy w dniu 5 września (środa)
- Samorząd terytorialny (III rok politologia) godz. 8.00 - 9.00
- System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) 9.00 - 10.00
- Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień) 10.00 - 11.00

Studia stacjonarne - egzamin w dniu 12 września (środa)
- Administracja publiczna (I rok BN, I stopień) 9.00 - 10.00

Studia niestacjonarne - 8 września (sobota)
- Organizacja i zarządzanie (I rok BN, studia I stopnia) 8.00 - 9.00
- Administracja publiczna (I rok BN, studia I stopnia) 9.00 - 10.00