Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej

Obszar zainteresowań badawczych

Kontakt

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Stanowisko: profesor

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Olgierd Grott

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Wizytówka w USOSWeb

dr Renata Król-Mazur

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe skupiają się na historii nowożytnej i współczesnej, zwłaszcza na zagadnieniach związanych ze stosunkami polsko-ukraińskimi, historią Ukrainy i Armenii, historią wojskowości, kwestiami ustrojowymi oraz na problematyce mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Ormian w Polsce od nowożytności po współczesność.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Marta Polaczek-Bigaj

Stanowisko: adiunkt

Wizytówka w USOSWeb