Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Adres
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków
Telefon
12 431 88 60, 12 422 50 89 - sekretariat ds. studenckich
12 426 50 22 - sekretariat ds. studiów doktoranckich i spraw ogólnych
12 370 21 07 - harmonogram i sesja
12 426 50 21 - biblioteka
Fax
12 421 53 65

Kontakt z INPiSM

Wejdź w odpowiednią zakładkę, aby odnaleźć dane kontaktowe:

Władze INPiSM

Sekretariaty INPiSM

Katedry i Zakłady INPiSM

Koordynatorzy INPiSM

Strona internetowa Instytutu

Informacje o konferencjach, wydarzeniach organizowanych przez Katedry i Zakłady INPiSM UJ, o publikacjach pracowników itp. do zamieszczenia na stronie Instytutu, prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji:

strona.inpism(at)uj.edu.pl (zamień (at) na @)

Informujemy, że wszelkie materiały przesyłane na ww. adres redakcji trafiają również do wiadomości i akceptacji Dyrekcji INPiSM.

Prosimy nie przesyłać materiałów na osobiste adresy mailowe członków redakcji.

Uwaga: na ww. adres prosimy wysyłać WYŁĄCZNIE informacje dotyczące zwartości witryny INPiSM; informacje od podmiotów zewnętrznych np. o wykładach gościnnych, zaproszenia i ogłoszenia o konferencjach naukowych, spotkaniach, sympozjach, oferty współpracy zagranicznej, oferty praktyk itp. prosimy przesyłać na adresy podane w zakładce Sekretariat, bezpośrednio do Pracowników i Katedr INPiSM lub do właściwego Koordynatora w INPiSM UJ).

Uwaga: na ww. adres prosimy NIE WYSYŁAĆ próśb o udostępnianie adresów i telefonów Pracowników INPiSM. Prosimy NIE WYSYŁAĆ również informacji handlowych, ofert podmiotów gospodarczych (jakichkolwiek), reklam podmiotów, produktów i usług komercyjnych i niekomercyjnych, próśb o zgodę na przesyłanie ofert, reklam i tym podobnych wiadomości. Informujemy, że przesyłki takie zostaną potraktowane jako "niezamówiona informacja handlowa".