Powrót

dr hab. Krystyna Daniel - egzaminy w trybie nadzwyczajnym, ostatni dyżur w roku akademicki 16/17

 

Uprzejmie informujemy, że egzaminy poprawkowe w trybie nadzwyczajnym   u Pani Profesor Daniel z przedmiotów:

Podstawy wiedzy o państwie i prawie - I BN- dzienne i zaoczne

Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna - II P II st.

odbędą się w czwartek 28.09.2017 o godz.16:00 sala 3 al.Mickiewicza 3.

Prosimy o punktualne przybycie oraz przyniesienie ze sobą stosownych dokumentów (zgoda Pana Dziekana na egzamin).