dr hab. Adrian Tyszkiewicz - poprawa kolokwium zaliczeniowego dla I P z Historii Polski

Czytaj więcej o dr hab. Adrian Tyszkiewicz - poprawa kolokwium zaliczeniowego dla I P z Historii Polski »

dr Rafał Woźnica - dodatkowy i OSTATNI dyżur w sesji 28.06.2018

Czytaj więcej o dr Rafał Woźnica - dodatkowy i OSTATNI dyżur w sesji 28.06.2018 »

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ - najbliższy dyżur 03/07/18

Czytaj więcej o dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ - najbliższy dyżur 03/07/18 »

prof. dr hab. Bogdan Szlachta - dyżur 26.06.2018

Czytaj więcej o prof. dr hab. Bogdan Szlachta - dyżur 26.06.2018 »

dr Mateusz Kolaszyński -dyżur w sesji letniej

Czytaj więcej o dr Mateusz Kolaszyński -dyżur w sesji letniej »

dr Maciej Miżejewski - dyżury w sesji

Czytaj więcej o dr Maciej Miżejewski - dyżury w sesji »

dr Katarzyna Zalas-Kamińska - dyżur w sesji

Czytaj więcej o dr Katarzyna Zalas-Kamińska - dyżur w sesji »

dr Rafał Woźnica - dyżury w sesji letniej 19 i 22.06.18

Czytaj więcej o dr Rafał Woźnica - dyżury w sesji letniej 19 i 22.06.18 »

dr I.Głuszyńska - Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM - zmiana godziny i miejsca egzaminu

Czytaj więcej o dr I.Głuszyńska - Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM - zmiana godziny i miejsca egzaminu »

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ - najbliższe dyżury

Czytaj więcej o Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ - najbliższe dyżury »

Dr Paweł Ścigaj - najbliższe dyżury

Czytaj więcej o Dr Paweł Ścigaj - najbliższe dyżury »

dr Edyta Chwiej - dyżur w sesji letniej

Czytaj więcej o dr Edyta Chwiej - dyżur w sesji letniej »

prof. dr hab. Janusz Węc - dyżur w sesji letniej

Czytaj więcej o prof. dr hab. Janusz Węc - dyżur w sesji letniej »

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - dyżury w sesji letniej

Czytaj więcej o prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - dyżury w sesji letniej »

mgr Katarzyna Fijołek - kolokwium i dyżur w sesji

Czytaj więcej o mgr Katarzyna Fijołek - kolokwium i dyżur w sesji »

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves - dyżury w sesji

Czytaj więcej o dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves - dyżury w sesji »

dr Łukasz Jakubiak - dyżury w sesji

Czytaj więcej o dr Łukasz Jakubiak - dyżury w sesji »

dr hab.Agnieszka Kastory - dyżury w sesji letniej

Czytaj więcej o dr hab.Agnieszka Kastory - dyżury w sesji letniej »

Ważne! Egzamin poprawkowy w trybie nadzwyczajnym u Pana Profesora Węca w dniu 4 września br.

Czytaj więcej o Ważne! Egzamin poprawkowy w trybie nadzwyczajnym u Pana Profesora Węca w dniu 4 września br. »

dr Zbigniew Czubiński - dyżury w sesji letniej

Czytaj więcej o dr Zbigniew Czubiński - dyżury w sesji letniej »