WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA BIBLIOTEKI INPISM UJ

Sprowadzanie materiałów do Biblioteki INPiSM UJ


1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy naukowi Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne (jednorazowo 4 pozycje), których nie posiadają biblioteki krakowskie.
3. Biblioteka realizuje zamówienia na:
wypożyczenia krajowe,
kopie artykułów z czasopism.
4. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki udostępniane są na miejscu.
5. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych określa Biblioteka wypożyczająca.
6. Składając zamówienie należy podać dokładne dane zamawianej pozycji:
książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
czasopismo: tytuł czasopisma, rocznik, numer, autor artykułu, tytuł, strony.
7. Biblioteka nie realizuje zamówień z bibliotek zagranicznych, takie publikacje można sprowadzić za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej
(więcej informacji http://www.bj.uj.edu.pl/zas/reg_wm1_pl.php)

Udostępnianie materiałów z Biblioteki INPiSM UJ

1. Biblioteka INPiSM UJ udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom krajowym.
2. Wypożyczane są książki, które są dostępne w Wypożyczalni i wydane po 1950 roku. W przypadku książek wydanych do 1949 roku włącznie możliwe jest uzyskanie kserokopii, stanowiącej nie więcej niż 1/3 objętości dzieła.
3. Wypożyczenie międzybiblioteczne możliwe jest na podstawie formularza WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA - formularz
4. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca ( nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę).
5. Można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu, przetrzymanie książek skutkuje blokadą konta.
6. Biblioteka wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i udostępnia je tylko na miejscu.
7. Zamówienia można składać na adres Biblioteki:
Biblioteka INPiSM UJ
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków
8. Pytania dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych można kierować telefonicznie lub elektronicznie na adres:
bibliotekauj@interia.eu, osoba do kontaktu: Joanna Kulig joanna.j.kulig@uj.edu.pl
 

Formularze