REGULAMIN BIBLIOTEKII INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UJ