Dyżury

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się  lista dyżurów pracowników INPiSM UJ. Informacje na ten temat są dostępne również w USOS oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Informacje dotyczące dyżurów pracowników są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Wszelkie zmiany w stosunku do poniższej tabeli będą zamieszczane w dziale Ogłoszenia dydaktyczne.

 

Dyżury pracowników naukowych INPISM

Dyżury pracowników naukowych w semestrze letnim 2017/2018

(obowiązują od dnia 26.02.2018 do dnia 15.06.2018)

Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się tylko w terminach zjazdów.

Dyżury pracowników naukowych podczas sesji egzaminacyjnych znajdują się na stronie INPiSM  w Aktualnościach w zakładce Ogłoszenia dydaktyczne.

 

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

Dr Piotr Bajor

 

 

Sławkowska 17, pok. 28

Dr Bożena Bankowicz

 

 

al.Mickiewicza 3, pok.319

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

URLOP

 

ul. Jabłonowskich 5, pok.14

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

poniedziałek

9:00-10:00

al. Mickiewicza 3, pok.229

Dr hab. Piotr Borowiec

poniedziałek

13.00-14.00

ul. Jabłonowskich 5, pok.15

Prof. dr hab.  Ewa Bujwid – Kurek

poniedziałek

17:30-18:30

al. Mickiewicza 3, pok.319

Prof. dr hab. Michał Chorośnicki

czwartek 

11:00-12:00

ul. Wenecja 2, pok.9

Dr Edyta Chwiej

czwartek

sobota

12:30 - 13:30

19:30-20:00

al. Mickiewicza  3, pok.213 a

al. Mickiewicza 3/p. 101

Dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof.UJ

wtorek

14:00-15:00

ul. Jabłonowskich 5, pok.5

Dr hab. Marek Czajkowski

wtorek

niedziela

12:30 - 13:30

16:00 - 16:30

ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

Dr hab. Elżbieta Czarny – Drożdżejko

środa

  al. Mickiewicza 3, pok.220

Dr Agnieszka Czubik

wtorek

8:30-9:30

al. Mickiewicza 3, pok.225

Dr Zbigniew Czubiński

poniedziałek

12:30-13:30

al.Mickiewicza 3, pok.213

Dr hab. Krystyna Daniel

czwartek

 

al. Mickiewicza 3, pok.220 lub 222

Dr Piotr Dardziński

poniedziałek

14:00-15:00

al. Mickiewicza 3, pok.215

Dr Michał Dulak  czwartek 16:00 - 17:00 ul. Wenecja 2, pok. 20
Dr Dominika Dziwisz

poniedziałek

11.00-12.00

al. Mickiewicza 3, s.225
Dr hab. Paweł Frankowski

wtorek

9:30-10:30

ul.Sławkowska 17, pok.29

Dr Maksymilian Galon  czwartek 14:00 - 15:00 ul. Jabłonowskich 5, s.12 

Dr hab. Aleksander Głogowski

czwartek

16.00-17.00

ul. Wenecja 2/9

Dr Irena Głuszyńska

czwartek

16:30-17:30

ul.Sławkowska 17, pok.28

Dr Arkadiusz Górnisiewicz

środa

9:30-10:30

al. Mickiewicza 3, pok.216

Dr Marcin Grabowski

poniedziałek

13:30-14:30

ul. Sławkowska 17, pok.109-110

Dr hab. Olgierd Grott

wtorek

11:00-12:00

ul. Bracka 12, pok.100

Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

 

środa

 

11:30-12:30

ul.Sławkowska 17, pok.29

Dr Wiktor Hebda wtorek 14:45-15:45 al.Mickiewicza 3, pok.319

Dr Łukasz Jakubiak

wtorek

11:00-12:00

ul. Jabłonowskich 5, pok.11

Dr hab. Agnieszka Kastory

poniedziałek

sobota

 

9:30-10:30

9:30-10:30 (po wcześniejszej konsultacji mailowej)

ul.Sławkowska 17, pok.27

al.Mickiewicza 3, s.208

Dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

wtorek 10:00-11:00 al. Mickiewicza 3, pok.227

Dr Adam Kirpsza

piątek

9:30-10:30 ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

środa

17:30-18:30

ul. Jabłonowskich 5, pok.5

Dr hab. Robert Kłosowicz,prof. UJ

poniedziałek

13:30-14:30

ul. Jabłonowskich 5,pok.6

Dr Mateusz Kolaszyński środa 11:20-12:20 ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Dr hab. Mirella Korzeniewska –Wiszniewska

czwartek 

sobota

13:00-14:00

17:00-18:00

ul.Sławkowska 17, pok.27

al.Mickiewicza 3, s.3

Dr hab. Beata Kosowska – Gąstoł

środa 15.00-16.00

ul. Jabłonowskich 5, pok.13

Dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ

wtorek

11:00-12:00

ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

Dr Magdalena Kozub-Karkut wtorek  16:15-17:15 ul. Jabłonowskich 5, pok. 15.

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

 

 

ul. Jabłonowskich 5, pok.15

Dr Renata Król – Mazur

URLOP

 

 

Dr Małgorzata Kułakowska

poniedziałek

11:30-12:30

ul. Jabłonowskich 5, pok.15

Dr Iwona Krzyżanowska –Skowronek

wtorek

sobota

11:00-12:00

12:15-12:45

al. Mickiewicza 3, pok.212

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

 

 

ul. Bracka 12, pok.101-103

Prof. dr hab. Andrzej Mania

poniedziałek

9:00-10:00

Rynek Główny 34, pok.2

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

czwartek 15:00-16:00

al.Mickiewicza 3, pok.211

Dr Krzysztof Mazur czwartek 13:00-14:00 al.Mickiewicza 3, pok.215

Dr Maciej Miżejewski

 

środa

11:00-12:00

al. Mickiewicza 3, pok.220

Dr hab. Tomasz Młynarski,prof.UJ

URLOP

 

al. Mickiewicza 3, pok.213

Dr Joanna Mormul  poniedziałek 13:00-14:00 al. Mickiewicza 3, pok. 212 

Dr Agnieszka Nitszke

 

poniedziałek

 

11:00-12:00

ul. Wenecja 2 pok. 20/21

Dr Arkadiusz Nyzio wtorek 15:45-16:45 ul.Sławkowska 17, pok.28
Mgr Piotr Orłowski      

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ

środa

15:00-16:00

al. Mickiewicza 3, pok.215

Dr Marta Polaczek - Bigaj środa 12:30-13:30 ul.Bracka 12, pok.100

Dr Tomasz Pugacewicz

środa 10:30-11:30 ul.Sławkowska, pok.110

Red. Leszek Rafalski

piątek

11:15-12:15 al. Mickiewicza 3, pok.220

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

urlop

  al. Mickiewicza 3, pok.216

Dr Błażej Sajduk

czwartek 16:00-17:30

ul.Sławkowska 17, s.24

Dr hab. Dominik Sieklucki

środa

12:30-13:30

ul. Jabłonowskich 5, pok.12

Dr Jacek Sokołowski

urlop naukowy w roku akademickim 2017/2018

 

 

Prof. dr hab. Irena Stawowy –Kawka

czwartek

9:30-10:30 ul.Sławkowska 17, pok.27
Dr Małgorzata Stefanowicz

czwartek

  al. Mickiewicza 3, pok. 212 lub 213

Prof.dr hab. Barbara Stoczewska

czwartek

12:30-13:30

ul. Jabłonowskich 5, pok.5

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

środa

16:00-17:00 al. Mickiewicza 3, sala 226

Dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

URLOP

 

ul. Jabłonowskich 5, pok.12

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

czwartek

13:00-14:15

al. Mickiewicza 3, pok.215

Płk.mgr Marcin Szymański wtorek 9:15-10:15 ul.Sławkowska 17, pok.28

Dr Paweł Ścigaj

poniedziałek

10:00-11:00

ul. Jabłonowskich 5, pok.8

Dr hab. Monika Ślufińska

środa

12.30-13.30

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Marcin Tarnawski

wtorek (zmiana dyżuru w dn. 28.05.18)

niedziela 

19:00-20:00

8:30-9:00

al. Mickiewicza 3, sala 226

Mgr Paweł Tarnawski środa 11:00-12:00 po wcześniejszym kontakcie mailowym

Dr Magdalena Trzcionka

wtorek

10:00-11:00

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr hab.Adrian Tyszkiewicz

środa 13:00-14:00

ul. Jabłonowskich 5,pok. 8

Prof. dr hab. Janusz Węc

poniedziałek

16:15-17:15

ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab.Tomasz Wieciech

piątek

9:30 – 10:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Dr Rafał Wordliczek

czwartek

9:30-10:30

ul.Sławkowska 17, pok.110

Dr Rafał Woźnica

piątek 14:30 - 15:30

ul.Sławkowska 17,pok. 27

Dr Katarzyna Zalas-Kamińska piątek 8:00-9:00 ul.Sławkowska 17, pok.110

Dr Beata Zając

czwartek 11:00-12:00

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Prof. dr hab. Andrzej Zięba

piątek 12:00-13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 13

Dr Jakub Żurawski środa 17:30-18:30

al. Mickiewicza 3, pok. 222

Mgr Dariusz Stolicki piątek 14:45-15:45

ul.Jabłonowskich 5, pok. 11