Egzaminy - sesja ZIMOWA 17/18

Egzaminy - sesja poprawkowa 17.02.18 - 23.02.18

dr Edyta Chwiej

Polityka zagraniczna Polski - III SM
Migracje międzynarodowe - II rok SUM

Egzaminy poprawkowe i dyżury:

19.02.2018 g. 17:00

23.02.2018 g. 18:00 ul. Mickiewicza 3/p.213 A

 

dr Rafał Wordliczek

Problemy państw Ameryki Południowej - SM l rok ll st. stacj.

Problemy bezpieczeństwa w basenie Morza Środziemnego - II BN dzienne

Studia niestacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych - BN I rok

Problemy bezpieczeństwa w basenie Morza Środziemnego - II BN

17.02.2018, godz.18:00, sala 3 al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Paweł Frankowski

Zarządzanie globalne - I SM II st.

20.02.2018, godz.12:00, al.Mickiewicza 3, s.5.

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN (dzienne)

20.02.2018, godz.12:00, al.Mickiewicza 3, s.5.

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN (zaoczne)

10.02.2018, godz.9:00, al.Mickiewicza 3, s.238.

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Studia stacjonarne:

Filozofia - I SM i I P,

21.02.2018 (środa), godz. 11:30, al.Mickiewicza 3, sala 238

Filozofia - I BN,

21.02.2018 (środa), godz. 11:30, al.Mickiewicza 3, sala 238

Filozofia i etyka bezpieczeństwa - I BN II st.

21.02.2018 (środa), godz. 11:30, al.Mickiewicza 3, sala 238

Studia niestacjonarne:

Filozofia - I BN

23.02.2018, godz.18:30 - sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr Marcin Grabowski

19.02.2018, sala 33, Rynek Główny 34:

American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific/The U.S. in the Asia-Pacific - 16:00,

Współczesne stosunki międzynarodowe  po 1945 r. - dzienne - godz. 17:00,

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r. - zaoczne - godz. 18:00,

Global History of International Relations since 1945 - 18:00.

 

dr Agnieszka Nitszke

Wybrane polityki UE - III rok SM

20.02.2018, godz.12:30-13:30, s.3, al.Mickiewicza 3

 

System polityczny i społeczno-gospodarczy RFN- III rok SM

 

22.02.2018, godz.13:00-14:00, s.3, al. Mickiewicza 3

 

Polityki europejskie, II rok II st.- Politologia

 

22.02.2018, godz.13:00-14:00, s.3, al. Mickiewicza 3

 

Partie i systemy partyjne w UE, II rok II stopnia SM

 

20.02.2018, godz.12:30-13:30, s.3, al.Mickiewicza 3

 

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Zmiana godziny egzaminu poprawkowego z Geografii Politycznej - 17.02

Egzamin poprawkowy z Geografii Politycznej dla wszystkich zdających rozpocznie się w sobotę, 17.02, o godz. 9.00, al. Mickiewicza 3, s. 238.

17.02.2018 - sala 238 al.Mickiewicza 3

godz. 8:00 9:00 - Geografia polityczna i gospodarcza - I BN - studia niestacjonarne

godz.9:00 - Geografia polityczna i ekonomiczna - I SM - studia stacjonarne

godz.10:00 9:00 - Geografia polityczna i gospodarcza - I BN - studia stacjonarne

 

prof.dr hab. Barbara Krauz-Mozer/ dr Paweł Ścigaj

Teoria polityki - I P II st.

21.02.18, godz. 16:30, sala 238, al.Mickiewicza 3 - egzamin poprawkowy

 

dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

23.02.2018 (PIĄTEK) - wszystkie egzaminy w sali 3, Al.Mickiewicza 3

8:00 - Realizm polityczny - II P

9:00 - Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej - I SM

10:00 - Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona - I SM II st. i I BN II st.

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne - I BN

05.02.2018, godz.11:15, sala 3, al.Mickiewicza 3 , egzamin przeniesiony (z powodu choroby Pana Profesora) na piątek 09.02.2018 na godz.18:00 do sali 238 al.Mickiewicza 3

19.02.2018, godz.11:15, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne - I BN - s.niestacjonarne

03.02.2018, godz.15:00, sala 238, al.Mickiewicza 3, egzamin przeniesiony (z powodu choroby Pana Profesora) na piątek 09.02.2018 na godz.18:00 do sali 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr Małgorzata Stefanowicz

studia stacjonarne

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II SM

23.02.2018, godz.10:30, sala 6, al.Mickiewicza 3.

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II BN

23.02.2018, godz. 12:00, sala 6, al.Mickiewicza 3.

Praktyczne aspekty wykorzystania funduszy strukturalnych - II SM

23.02.2018, godz.13:30, sala 6, al.Mickiewicza 3.

studia niestacjonarne

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II BN

23.02.2018, godz. 15:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Tomasz Wieciech

Federalism - I P II st.

20.02.2018, od godz.8:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Współczesne systemy polityczne - II SM

20.02.2018 - godz. 9:15, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Historia instytucji politycznych - I P II st.

20.02.2018 - godz.10:30 -12:00 - sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Janusz Węc

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE - III SM

7 i 22 lutego 2018r. godz.18:15 - Aula Mała, ul.Krupnicza 33;

Integracja europejska - II SM - studia stacjonarne i niestacjonarne

10 i 23 lutego 2018r.godz.17:00 - Aula Duża B, ul.Krupnicza 33;

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - II BN II st. - studia stacjonarne i niestacjonarne

10 i 23 lutego 2018r.godz.17:00 - Aula Duża B, ul.Krupnicza 33;

Na wszystkie egzaminy obowiązuje rejestracja w USOSie.

 

dr Joanna Mormul

Afryka we współczesnym świecie - II SM II st.

22.02.2018, godz.11:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Robert Kłosowicz, prof.UJ /dr Joanna Mormul

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 -  IBN

22.02.2018, godz.12:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Andrzej Mania

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. - I SM

19.02.2018 (poniedziałek), godz.9:00, Rynek Gł.34, s.33.

 

dr hab. Piotr Borowiec

Socjologia polityki - II P II st.

19.02.2018, godz.16:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Ruchy społeczne - I P II st.

19.02.2018, godz.16:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Artur Gruszczak, prof.UJ

Studia stacjonarne

Sesja poprawkowa:

20.02.2017 (WTOREK):

godz.10:00 - Zarządzanie bezpieczeństwem (I rok II st. BN) - sala 33, Rynek Gł.34,

godz. 11:15 - Współpraca wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE (III rok I st. SM)  - sala 33 Rynek Gł.34,

godz. 11:15- Wprowadzenie do studiów strategicznych  (I rok I st. BN) - sala 33, Rynek Gł.34 

Studia niestacjonarne

Sesja poprawkowa:

17.02.2017 (SOBOTA):

godz.10:00 - Zarządzanie bezpieczeństwem (I rok II st. BN) - sala 3, al.Mickiewicza 3,

godz.11:15- Wprowadzenie do studiów strategicznych  (I rok I st. BN) - sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Monika Ślufińska

Komunikowanie międzynarodowe - I SM

22 lutego  - 10.00-11:00, s.3 al.Mickiewicza 3

Rola mediów we współczesnym świecie - II SM II st.

22 lutego - 11.00, s. 221, al. Mickiewicza 3

Dyżury w sesji zimowej:

22 lutego - 8.45 - 9.45, p. 220, al. Mickiewicza 3

 

dr Mirella Korzeniewska - Wiszniewska

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce Unii Europejskiej - III BN - s.stacjonarne

21.02.2018, godz.11:00, s.7, al.Mickiewicza 3

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce Unii Europejskiej - III BN -s.niestacjonarne

18.02.2018, godz.11:00, s.7, al.Mickiewicza 3

 

 

dr Krzysztof Mazur

Racja stanu - I P II st.

19.02.2018, godz.12:30, sala 3, al.Mickiewicza 3

 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Transformacje polityczne w Europie - II P

21.02.2018, godz.8:00, s.238 al.Mickiewicza 3.

Transformacje polityczne w Europie  Śr. i Płd-Wsch. - III SM

21.02.2018, godz.9:30, s. 7,  al.Mickiewicza 3.

 

dr Paweł Ścigaj

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa - I BN II st.
 

- 21.02.18, godz. 16:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Nauka o polityce - I P

- 21.02.18, godz. 16:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Łukasz Jakubiak

Współczesne systemy polityczne - I BN - s.niestacjonarne

23.02.2018, godz.18:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Podstawy prawa konstytucyjnego - I P - s. stacjonarne

21.02.2018, godz.18:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Agnieszka Czubik

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych - II SM

23.02.2018, godz.11:15, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Organizacje międzynarodowe - III SM

23.02.2018, godz.12.00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - I SM II st

23.02.2018, godz.13.00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Prawo prasowe - poprawkowy 21.02. godz. 9.00-10:00 - sala 6 al.Mickiewicza 3

Prawo autorskie - poprawkowy 21.02. godz. 9.00-10:00 - sala 6 al.Mickiewicza 3

Podstawy prawa dla dziennikarzy - poprawkowy 20.02. godz. 10-11:00 - sala 6 al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Krystyna Daniel

Podstawy prawa - I SM

20.02.2018 (wtorek), godz.8:00, s.238, al.Mickiewicza 3.

Nauka o prawie - I P

20.02.2018 (wtorek), godz.8:00, s.238, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Aleksander Głogowski

23.02.2018, sala 5, al.Mickiewicza 3:

godz.16:00 - przedmioty obowiązkowe (s. stacjonarne i niestacjonarne),

godz.17:00 - przedmioty fakultatywne (s. stacjonarne i niestacjonarne).

 

dr Marcin Tarnawski

MTG - II SM II st.

22.02.2018, godz.15.00 al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

dr hab. Małgorzata Kiwio-Filo

Współczesna myśl polityczna - IIP

20.02.2018, godz.10:00, sala 7, al.Mickiewicza 3.

Wizje porządku społecznego współczesnego świata - I SM i I P

20.02.2018, godz.10:00, sala 7, al.Mickiewicza 3.

Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia - I BN II st

20.02.2018, godz.10:00, sala 7, al.Mickiewicza 3.

 

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

Egzamin poprawkowy Filozofia i etyka polityki, 19.02, zmiana godziny i miejsca. Egzamin odbędzie się o 10.00-11.30 w Sali seminaryjnej Auditorium Maximum.

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship - III SM i III P

19.02.2018, godz.12:00-13:30, sala 7, al.Mickiewicza 3.

 

dr Zbigniew Czubiński

Praktyka dyplomatyczna - IISM

23.02.2018, godz.16:30, sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr Bożena Bankowicz

Polityka polska po 1989 rII P

21.02.2018, godz.13:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

Rola religii we współczesnym świecie - II SM II st.

21.02.2018, godz.11:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

mgr Marcin Szymański

PRZEDMIOT "MILITARNE STRATEGIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO" - I BN II st.

22.02.18, godz.11:00-12:30, sala 7, al.Mickiewicza 3

PRZEDMIOT "COMPREHENSIVE APPROACH TO GLOBAL SECUTIRY"- I BN II st.

22.02.18, godz.14:00-15:30 sala 7, al.Mickiewicza 3

PRZEDMIOT "VIOLENCE IN INTERNATIONAL AFFAIRS''- IIIP i IIISM

22.02.18, godz.12:30-14:00 sala 7, al.Mickiewicza 3

 

dr hab. Anna Citkowska - Kimla, prof. UJ

Niemiecka myśl polityczna XX wieku - IIIP

 

dr hab. Beata Kosowska - Gąstoł

Partie i systemy partyjne - III P

23.02.2018, godz.10:00, sala 24, ul.Sławkowska 17 (termin poprawkowy).

Wspólczesne systemy polityczne - I BN

23 luty (piątek), godz. 11.30-13.00, sala 24, ul.Sławkowska 17 (termin poprawkowy).

 

dr Piotr Bajor

Studia stacjonarne

17 lutego 2018 r., godz. 9:00, sala 238, al.Mickiewicza 3  - Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, egzamin poprawkowy

Studia niestacjonarne

17 lutego 2018 r., godz. 9:00, sala 238 al.Mickiewicza 3,  - Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, egzamin poprawkowy

 

dr hab. Agnieszka Kastory

19.02.2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

9:00 - Historia powszechna XX wieku - P

10:30 - Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - II BN II st.

12:00 - Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN

Egzaminy ustne w sesji poprawkowej z przedmiotu Historia polityczna Europy po 1945 r. III SM ul. Sławkowska 17/27 w  terminie:

23 lutego 2018 od 9:00

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  dla III BN (s. zaoczne)

  • 17 lutego od 9 00-10 00 - al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

 

dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - I BN - s.stacjonarne

23.02.2018, godz.8:00-9:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Ekonomia - I BN - s.niestacjonarne

23.02.2018, godz.10:00-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowe rynki finansowe - II SM II st. - s.stacjonarne

23.02.2018, godz.9:00-10:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

System polityczny RP - I rok SM

19.02.2018(poniedziałek):

  • godz.8:00-9:00 egzamin ustny - pok.319, al.Mickiewicza 3,
  • godz.9:00-10:00 egzamin pisemny - s.3 ,al.Mickiewicza 3.

 

Polityka społeczna - III P

19.02.2018(poniedziałek):

  • godz.10:00-11:00 egzamin pisemny - s.3, al.Mickiewicza 3,
  • godz.11:30-13:00 egzamin ustny - s.319, al.Mickiewicza 3.

 

 

dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Teoria stosunków międzynarodowych - I SM II st.

21.02.2018 (środa), godz.9:30-11:00, al.Mickiewicza 3, sala 238.

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Prawo Międzynarodowe Publiczne - II P i II SM

19.02.2018, godz.12:00-13:00 - Aula Mała, ul.Krupnicza 33,

20.02.2018, godz.12:00-13:00 - s.238, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowe Prawo Humanitarne - II BN

19.02.2018, godz.11:00-12:00 - Aula Mała, ul.Krupnicza 33,

20.02.2018, godz.12:00-13:00 - s.238, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Marek Czajkowski

Sesja poprawkowa

23 luty 2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

11:00 - Stosunki Międzynarodowe, Politologia, 1st II rok, stacjonarne

12:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, SM, 1st II rok, stacjonarne

13:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, BN, 1st II rok, stacjonarne

14:00 - Bezpieczeństwo Międzynarodowe, SM, 2st I rok, stacjonarne

15:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, BN, 1st II rok, niestacjonarne

 

 

dr hab. Dominik Sieklucki

Sesja poprawkowa:

22.02.2018 - sala 238 al. Mickiewicza 3:

godz.8:00 - Administracja publiczna (III rok, politologia),

godz.9:00 - Systemy wyborcze (III rok, politologia),

godz.10:00 - Systemy polityczne (I rok, politologia).