Egzaminy - sesja ZIMOWA 17/18

Egzaminy - sesja ZIMOWA 17/18

prof. dr hab. Andrzej Mania

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. - I SM

30.01.2018 (wtorek), godz.9:00, ul.Krupnicza 33, Aula Śr. A,

19.02.2018 (poniedziałek), godz.9:00, Rynek Gł.34, s.33.

 

dr hab. Beata Kosowska - Gąstoł

Partie i systemy partyjne - III P

01.02.2018, godz.9:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

23.02.2018, godz.10:00, sala 24, ul.Sławkowska 17 (termin poprawkowy).

Wspólczesne systemy polityczne - I BN

31.01.2018 (środa), godz. 9:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

23 luty (piątek), godz. 11.30-13.00, sala 24, ul.Sławkowska 17 (termin poprawkowy).

 

prof. dr hab. Janusz Węc

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE - III SM

7 i 22 lutego 2018r. godz.18:15 - Aula Mała, ul.Krupnicza 33;

Integracja europejska - II SM

10 i 23 lutego 2018r.godz.17:00 - Aula Duża B, ul.Krupnicza 33;

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - II BN II st. - studia stacjonarne i niestacjonarne

10 i 23 lutego 2018r.godz.17:00 - Aula Duża B, ul.Krupnicza 33;

Na wszystkie egzaminy obowiązywać będzie rejestracja w USOSie, która rozpocznie się w dn. 29/12/17.

 

dr Piotr Bajor

29 stycznia 2018r. godz.8:00-11:00 - sala 33 Rynek Gł.34  - Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego,

29 stycznia 2018r. godz. 11:00-13:00 - sala 33 Rynek Gł.34 - Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej.

 

dr hab. Agnieszka Kastory

29.01.2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

9:00 - Historia powszechna XX wieku - I P

10:30 - Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - II BN II st.

12:00 - Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN

05.02.2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

9:00 -  Historia powszechna XX wieku - I P

10:30 - Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - II BN II st.

12:00 - Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN

19.02.2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

9:00 - Historia powszechna XX wieku - P

10:30 - Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - II BN II st.

12:00 - Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN

Egzaminy ustne z przedmiotu Historia polityczna Europy po 1945 r. III SM ul. Sławkowska 17/27 w następujących terminach:

29 stycznia 2018 od 14:00

2 lutego 2018 od 9:00

5 lutego 2018 od 14:00

9 lutego 2018 od 9:00

23 lutego 2018 od 9:00

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  dla III BN (s. zaoczne)

 • 3 lutego od 9 00 do 10 00 -al.Mickiewicza 3, sala 3,
 • 10 lutego od 9 00- 10 00 - al.Mickiewicza 3, sala 3,
 • 17 lutego od 9 00-10 00 - al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

 

dr Edyta Chwiej

Polityka zagraniczna Polski - III SM
Migracje międzynarodowe - II rok SUM

31.01.2018, godz. 18:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

 

dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - I BN - s.stacjonarne

6.02.2018, godz.9:30-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

23.02.2018, godz.8:00-9:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Ekonomia - I BN - s.niestacjonarne

4.02.2018, godz.8:00-9:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

23.02.2018, godz.10:00-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowe rynki finansowe - II SM II st. - s.stacjonarne

6.02.2018, godz.11:15-12:45, sala 238, al.Mickiewicza 3,

23.02.2018, godz.9:00-10:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

System polityczny RP - I rok SM

29.01.2018 (poniedziałek):

 • godz.8:00-9:00 egzamin ustny - pok.319, al.Mickiewicza 3,
 • godz.9:00-10:00 egzamin pisemny - s.3 ,al.Mickiewicza 3.

 

19.02.2018(poniedziałek):

 • godz.8:00-9:00 egzamin ustny - pok.319, al.Mickiewicza 3,
 • godz.9:00-10:00 egzamin pisemny - s.3 ,al.Mickiewicza 3.

 

Polityka społeczna - III P

29.01.2018 (poniedziałek):

 • godz.10:00-11:00 egzamin pisemny - s.3, al.Mickiewicza 3,
 • godz.11:30-13:00 egzamin ustny - pok.319, al.Mickiewicza 3.

 

19.02.2018(poniedziałek):

 • godz.10:00-11:00 egzamin pisemny - s.3, al.Mickiewicza 3,
 • godz.11:30-13:00 egzamin ustny - s.319, al.Mickiewicza 3.

 

 

dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Teoria stosunków międzynarodowych - I SM II st.

31.01.2018 (środa), godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, sala 238,

21.02.2018 (środa), godz.9:30-11:00, al.Mickiewicza 3, sala 238.

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Prawo Międzynarodowe Publiczne - II P i II SM

29.01.2018, godz.11:00-12:00 - Aula Śr. A, ul.Krupnicza 33,

19.02.2018, godz.12:00-13:00 - Aula Mała, ul.Krupnicza 33,

20.02.2018, godz.12:00-13:00 - s.238, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowe Prawo Humanitarne - II BN

05.02.2018, godz.11:00-12:00 - Aula Śr. A, ul.Krupnicza 33,

19.02.2018, godz.11:00-12:00 - Aula Mała, ul.Krupnicza 33,

20.02.2018, godz.12:00-13:00 - s.238, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Marek Czajkowski

1 luty 2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

11:00 - Stosunki Międzynarodowe, Politologia, 1st II rok, stacjonarne

12:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, SM, 1st II rok, stacjonarne

13:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, BN, 1st II rok, stacjonarne

14:00 - Bezpieczeństwo Międzynarodowe, SM, 2st I rok, stacjonarne

15:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, BN, 1st II rok, niestacjonarne


Sesja poprawkowa

23 luty 2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3

11:00 - Stosunki Międzynarodowe, Politologia, 1st II rok, stacjonarne

12:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, SM, 1st II rok, stacjonarne

13:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, BN, 1st II rok, stacjonarne

14:00 - Bezpieczeństwo Międzynarodowe, SM, 2st I rok, stacjonarne

15:00 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne, BN, 1st II rok, niestacjonarne

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

02.02.2018 - sala 238, al.Mickiewicza 3:

godz.14:00 - Geografia polityczna i ekonomiczna - I SM,

godz.15:00 - Geografia polityczna i gospodarcza - I BN,

godz.16:00 - Geografia polityczna i gospodarcza - I BN - studia niestacjonarne

09.02.2018 - sala 238 al.Mickiewicza 3:

godz.14:00 - Geografia polityczna i ekonomiczna - I SM,

godz.15:00 - Geografia polityczna i gospodarcza - I BN,

godz.16:00 - Geografia polityczna i gospodarcza - I BN - studia niestacjonarne

 

dr hab. Dominik Sieklucki

30.01.2018 - sala 238, al. Mickiewicza 3:

godz.8:00 - Administracja publiczna (III rok, politologia)

07.02.2018 - sala 238, al. Mickiewicza 3:

godz.8:00 - Systemy wyborcze (III rok, politologia),

godz.9:00 - Systemy polityczne (I rok, politologia).

Sesja poprawkowa:

22.02.2018 - sala 238 al. Mickiewicza 3:

godz.8:00 - Administracja publiczna (III rok, politologia),

godz.9:00 - Systemy wyborcze (III rok, politologia),

godz.10:00 - Systemy polityczne (I rok, politologia).

 

dr Marcin Grabowski

30.01.2018, godz.10:00-17:00 (szczegółowo rozpisane egzaminy będą podane w terminie późniejszym) - sala 238 al.Mickiewicza 3