Katedra Historii Polskiej Polityki

Obszar zainteresowań badawczych

Pracownicy Katedry Historii Polskiej Polityki prowadzą badania w następujących obszarach:

 • historia polityczna Polski w XX i XXI w.
 • relacje polsko - ukraińskie, polsko - litewskie oraz polsko - żydowskie
 • polityczne i społeczne oblicze b. Kresów Wschodnich RP
 • dzieje polskich służb specjalnych, w tym szczególnie wywiadu i kontrwywiadu
 • zjawisko polskiego nacjonalizmu w XX i XXI w. w perspektywie instytucjonalnej oraz funkcjonalnej
 • organizacje polityczne młodzieży w Polsce w XX i XXI w.
 • siły zbrojne jako element polityki wewnętrznej oraz stosunków międzynarodowych
 • geopolityka i geostrategia

Kontakt

ul. Oleandry 2a/1
tel.: 12 633-63-77, w. 2479

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Historia Polski XX wieku, a zwłaszcza dzieje Polskiego Państwa Podziemnego okresu II wojny światowej. Ponadto w jego kręgu zainteresowań pozostają kwestie stosunków polsko-ukraińskich, dzieje polskich Kresów Wschodnich (zwłaszcza w okresie XIX-XX  wieku), mniejszości narodowych, a szczególnie stosunków polsko-ukraińskich. Wśród wielu jego prac odnotować należy prace o dziejach ZWZ-AK, stosunków polsko-ukraińskich, historii Lwowa, liczne teksty o charakterze biograficznym, w tym współpraca z „Polskim Słownikiem Biograficznym" i udział w innych wydawnictwach tego typu. Do kręgu jego zainteresowań badawczych należą też dzieje paryskiego Instytutu Literackiego i wydawanych przezeń „Kultury", „Zeszytów Historycznych" i książek, co wynika poniekąd z długiego okresu współpracy – jak nikt w Uniwersytecie Jagiellońskim – z Jerzym Giedroyciem i „Zeszytami"; przez ich Redaktora został określony ich „stałym współpracownikiem".

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Zastępca dyrektora INPiSM ds. ogólnych

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 • historia polityczna Polski XX/XXI w. (ruchy i ugrupowania polityczne, system społeczno - polityczny oraz gospodarczy, postawy polityczne – generacje polityczne)
 • polska myśl polityczna XX/XXI –  doktryna polskiego nacjonalizmu i jej ewolucja, myśl państwowa
 • historia  i współczesna polityka krajów Europy Środkowo – Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru słowiańskiego
 • geografia polityczna i geopolityka (m.in.aspekty metodologiczne, historyczne oraz kierunki rozwoju)
 • polityka gospodarcza (aspekt funkcjonalny oraz instytucjonalny)

Wizytówka w USOSWeb

  Publikacje i więcej informacji

dr Damien Thiriet

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 • historia katolicyzmu w Europie, miejsca pamięci, symbolika polityczna, stosowanie rozwiązań informatycznych w badaniach humanistycznych
 • badania nt. politycznego zawłaszczenia przestrzeni miejskiej w Polsce XX w.
 • badania związane z prozopografią członków organizacji młodzieżowej

Wizytówka w USOSWeb