Władze Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Dyrektor

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Dyżur: poniedziałek, godz. 13:30-14:30 (do 26.03.18 włącznie i od 14.05.2018)

Dyżury w kwietniu i w maju 2018 odbędą sie tylko w poniższych terminach:

18 i 26.04.18, godz.13:00-14:00 oraz 8.05.18, godz.13:00-14:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 6

e-mail: robert.klosowicz@uj.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dyżur: środa 13:00-14:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 8

e-mail: adrian.tyszkiewicz@uj.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Dr Paweł Ścigaj

Dyżur: poniedziałek, godz.10:00 - 11:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 8

e-mail: pawel.scigaj@uj.edu.pl

Kierownik Studiów III stopnia (Studia doktoranckie)

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof.UJ

Dyżur:

 

Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

e-mail: anna.citkowska-kimla@uj.edu.pl

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

Dr hab. Olgierd Grott

Dyżur: wtorek, godz.14:00-15:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 4