Władze Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Dyrektor

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Dyżur: poniedziałek, godz. 11:15-12:15

ul. Jabłonowskich 5

pok. 6

e-mail: robert.klosowicz@uj.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dyżur: środa 11:00-12:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 8

e-mail: adrian.tyszkiewicz@uj.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Dr Paweł Ścigaj

Dyżur: poniedziałek 13:00-14:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 8

e-mail: pawel.scigaj@uj.edu.pl

Kierownik Studiów III stopnia (Studia doktoranckie)

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof.UJ

Dyżur: wtorek 10.10.17, godz.12:00

Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

e-mail: anna.citkowska-kimla@uj.edu.pl

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

Dr hab. Olgierd Grott

Dyżur: wtorek, godz.14:00-15:00

ul. Jabłonowskich 5

pok. 4