Publikacja prof. dr hab. Bogdana Szlachty "Szkice z historii myśli politycznej"

"Szkice z historii myśli politycznej" zawierają zarowno zmodyfikowane teksty już publikowane, jak i teksty dotąd niepublikowane, dotyczące szerokiej tematyki zajmującej profesora Bogdana Szlachtę. Publikacja pozwala na zapoznanie sie ze zmianami znaczeń, jakim ulegały od starożytności, przez wieki średnie, po nowożytność takie istotne dla zachodniej myśli politycznej pojęcia, jak wola i wolność, władza i autorytet, prawo i suwerenność, dobro wspólne i państwo. Pozwala też dostrzec złożoność debat toczonych przez stulecia w związku z tymi pojęciami i wielość koncepcji z nimi kojarzonych.

Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 324 s.
ISBN/ISSN 9788376384924

Data opublikowania: 25.03.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski