Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2017/18 sem. II

Górny limit osób ustalony przez Radę INPiSM na seminarium wynosi 10


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Poniedziałek, godz.12:30-14:00 Al. Mickiewicza 3, pok.229 - I rok i II rok.

dr hab. Piotr Borowiec- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

Seminarium magisterskie - poniedziałek - I rok godz. 15.30-17.00 sala nr 15 przy ulicy Jabłonowskich 5 studia dzienne
Seminarium magisterskie - poniedziałek - II rok godz.17.00-18.30 sala nr 15 przy ulicy Jabłonowskich 5 studia dzienne

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek- studia stacjonarne

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

Poniedziałek, godz.16:00 Al. Mickiewicza 3, pok.319.

prof. dr hab. Michał Chorośnicki- studia stacjonarne

Współczesne stosunki międzynarodowe. Problemy polityki amerykańskiej, transatlantyckiej i europejskiej. Aspekty wojskowe polityki międzynarodowej.

Środa, godz.12:30 -14:00, ul. Wenecja 2, pok. 9 - I i II rok

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

Sem.II  - wtorek, godz.12:30-14:00, al.Mickiewicza 9a, sala 412, IV p -  II rok

 

dr hab. Marek Czajkowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

I rok - środa, godz.19:00-20:30, ul. Sławkowska 17, pok.28 lub 29 ;

II rok - środa, godz.11:00-12:30, ul. Sławkowska 17, pok.28 lub 29.

Seminarium na studiach niestacjonarnych: niedziela, godz.17:15-18:45, ul. Sławkowska 17, pok.28 lub 29.

dr hab. Paweł Frankowski- studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

I rok - poniedziałek godz 12:00-13:30 s.29 ul. Sławkowska 17

II rok - poniedziałek godz. 13:30-15:00 s.29 ul. Sławkowska 17

dr hab. Aleksander Głogowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

I rok - czwartek, godz.14:30-16:00, ul.Wenecja 2, pok.9,

II rok - czwartek, godz.17:00-18:30, ul.Wenecja 2, pok.9,

studia niestacjonarne - sobota, godz.13:00-14:30, ul.Wenecja 2, pok.9.

dr hab. Olgierd Grott- studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

I rok - wtorek, godz.16:00-17:30, ul.Bracka 12, pok.100,

II rok - wtorek, godz.18:00-19:30, ul.Bracka 12, pok.100.

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ- studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

Poniedziałek, godz.15:00-16:30, ul. Sławkowska 17, pok.29 - I rok

Czwartek, godz.11:30-13:00, ul. Sławkowska 17, pok.29 - II rok

dr hab. Agnieszka Kastory- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

Poniedziałek, godz.16:00-17:30 ul. Sławkowska 17, pok.27

Sobota, godz.8:00-9:30 sala 208 al. Mickiewicza 3

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

Wtorek, godz.15:30-17:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.5 - II SEM. (s. stacjonarne)

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo-studia stacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

Wtorek, godz.9:30-11:00, ul. Jabłonowskich 5, pok.5 - II rok

Środa, godz.15:00-16:30, ul. Jabłonowskich 5, pok.5 - I rok

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

Poniedziałek, godz. 15:30, Al. Mickiewicza 3, pok.213

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

Poniedziałek, godz.14:00-15:30 ul. Jabłonowskich 5, pok.11 lub 13 - I rok

Poniedziałek, godz.10:30-12:00 ul. Jabłonowskich 5, pok.11 lub 13 - II rok

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

Seminarium, poniedziałek, g. 15.00-16.30, ul. Sławkowska 17, s. 28 lub 29.


 

prof. dr hab. Jacek Majchrowski- studia stacjonarne

Historia polskiej myśli politycznej. Historia ustroju Polski. Najnowsza historia polityczna Polski.

Wtorki, godz. 8:00-9:30 ul. Bracka 12, pok. 101-103

prof. dr hab. Andrzej Mania- studia stacjonarne

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo; spotkania z seminarzystami (I i II rok) w poniedziałki o godz. 15:00-16:30, Rynek Gł. 34, sala 9

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Wybrane zagadnienia polityki Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX i XXI w.

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Seminarium I sem: piątek 9.30-11.00, al. Mickiewicza 3, p. 215,

Seminarium III sem: środa 15.45-17.15, al. Mickiewicza 3, p. 215.

dr hab. Dominik Sieklucki-tylko II ROK stacjonarne

Systemy polityczne państw współczesnych z uwzględnieniem administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Piątek, godz.11:00-12:30, ul.Jabłonowskich 5, pok.12

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

Czwartek, godz.12:00-13:30 - seminarium dla I roku – ul. Sławkowska 17, pok.27

Czwartek, godz.13:30-15:00 - seminarium dla II roku – ul. Sławkowska 17, pok.27

prof. dr hab. Barbara Stoczewska- studia stacjonarne

Narody, procesy narodotwórcze, mniejszości narodowe, prawa człowieka, historia myśli politycznej.

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka.

Czwartek, godz.14:00-15:30 ul. Jabłonowskich 5, pok.5

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

Czwartek, godz.17:00-18:30, al. Mickiewicza 3, pok.215

dr hab. Monika Ślufińska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

I rok II stopnia - środa: 9.30-11.00, p. 221, al. Mickiewicza 3.

II rok II stopnia - czwartek: 14.00-15.30, p. 221, al. Mickiewicza 3.

Studia niestacjonarne - soboty 8.00-9.30, sala 221, al. Mickiewicza 3.

prof. dr hab. Janusz Węc- studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Seminaria w II semestrze  -  studia stacjonarne:

poniedziałek, godz.17:15-18:45 - II rok,ul. Wenecja 2, pok. 20

poniedziałek, godz. 18:45-20:15 - I rok, ul. Wenecja 2, pok. 20

Seminaria w II semestrze - studia niestacjonarne:

sobota, godz.16:00-17:30, ul. Wenecja 2, pok. 20

 

 

dr hab. Tomasz Wieciech- studia stacjonarne - tylko I rok

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2017/18 sem. I

Górny limit osób ustalony przez Radę INPiSM na seminarium wynosi 10


dr Piotr Bajor - studia stacjonarne

1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
2. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
3. Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
Seminarium - poniedziałek, godz. 12.30-14.00, sala 217 Mickiewicza 3.
 
 

dr Agnieszka Czubik- studia stacjonarne

 1. Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce i na świecie

 2. Prawo międzynarodowe publiczne

Środa, godz.12:30-14:00, al.Mickiewicza 3, pok.225


dr Zbigniew Czubiński (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesna dyplomacja i stosunki konsularne

 2. Prawo Unii Europejskiej

 3. Prawo międzynarodowe

 4. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

Wtorek, godz.18:00-19:30, al.Mickiewicza 3, pok.213


dr Marcin Grabowski (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 2. Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

 3. Region Azji i Pacyfiku

 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 5. Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna

Poniedziałek, godz.19:00-20:30, ul.Sławkowska 17, 109-110


dr Łukasz Jakubiak- studia stacjonarne

 1. Konstytucjonalizm

 2. Systemy polityczne współczesnych państw

 3. Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa

Środa, godz. 11.45 do 13.15, pok. 11, ul. Jabłonowskich 5​.


dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Europy Środkowo-wschodniej i Południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii etnicznych i narodowych po 1989 r.

Wtorek, godz.11:00-12:30, ul.Sławkowska 17, pok.27


dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 1. Integracja europejska

 2. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

 3. System instytucjonalny UE

 4. Prawo UE

 5. Analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych

 6. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych

 7. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)

Środa, godz. 14:00-15:30 w s. 208 w Kolegium Śląskim 3


dr Maciej Miżejewski- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Polityka medialna w Unii Europejskiej

 2. Analiza wybranych rynków medialnych na świecie, a w szczególności system medialny Włoch, jego prawne i polityczne aspekty.

 3. Public relations, kreowanie wizerunku firmy w mediach, wykonywanie zawodu dziennikarza, jego prawne i polityczne aspekty

Środy, godz.18.30-20.00, al.Mickiewicza 3 , p. 222.

Spotkanie organizacyjne 4.10.br. godz. 18.30, al.Mickiewicza 3 , p. 222.

 

dr Agnieszka Nitszke- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Integracja europejska i pozaeuropejska

 2. Partie i systemy partyjne w Europie

Poniedziałki, godz. 8.00-9.30,  ul. Sławkowska 17, sala 26


dr Marta Polaczek-Bigaj- studia stacjonarne

 1. Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie PRL i po roku 1989

 2. Historia ustroju Polski 1916-1989

Obszar zainteresowań:

 • Media w Polsce

 • Prawo medialne

 • Prawo prasowe

 • Radiofonia i telewizja - od okresu powojennego do współczesności

dr Błażej Sajduk- studia stacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

Czwartek, godz.11:30-13:00, al.Mickiewicza 3, pok.213

 

dr Paweł Ścigaj - studia stacjonarne

Socjologia polityki, metodologia polityki, teoria polityki, psychologia polityki.

Poniedziałek, godz.14:15-15:45, ul.Jabłonowskich 5, pok.8
 

dr Marcin Tarnawski (studia stacjonarne)

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 3. Gospodarka światowa

 4. Integracja gospodarcza

 5. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna poszczególnych państw

 6. Strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw

 7. Bezpieczeństwo militarne

 8. Teorie bezpieczeństwa

Wtorek, godz. 12.45 al.Mickiewicza 3 s. 226
 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Geografia polityczna
 2. Geopolityka i geostrategia
 3. Militarny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
 4. Polska scena polityczna w XX i XXI wieku (partie, organizacje społeczne, idee, kampanie, wybory)
 5. Organizacje polityczne polskiej młodzieży w XX i XXI wieku

 

Wtorek, godz.9:00-10:30 ul.Sławkowska 17, pok.29


dr Rafał Wordliczek - stacjonarne i niestacjonarne

 1. Historia powszechna od 1648 do współczesności

 2. Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

 3. Stany Zjednoczone we współczesnym systemie bezpieczeństwa

 4. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie śródziemnomorskim

Czwartek 9.30-11.00 ul. Sławkowska 17 p. 110

 

dr Rafał Woźnica-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 2. Przestępczość zorganizowana

 3. Historia współczesna


dr Beata Zając- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

 2. Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

 3. Język mediów

 4. Język polityki

 5. Perswazyjne wymiary dyskursu

Wtorki o godz. 15.30 w sali 221 na ul. Mickiewicza 3


dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne

 1. Komunikowanie polityczne w nowych mediach.

 2. Demokracja elektroniczna (cyberdemokracja, e-demokracja, e-głosowanie, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej etc.)

 3. Cyfryzacja państwa (cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług etc.)

 4. Marketing polityczny (współczesne kampanie wyborcze w aspekcie komunikacyjnym oraz rywalizacji podmiotów na rynku politycznym, szczególnie w kontekście wykorzystania nowych mediów)

Wtorek, 17:30-19:00, s. 221, Al. Mickiewicza

Informacje

 • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

 • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

 • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

 • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.